Video

Naši video isječci su namijenjeni kao dodatna pomoć u izvještavanju o Bayeru. Nakon što se prijavite, možete preuzeti materijale i koristiti ih do tri godine od dana njegove objave.

Prilikom upotrebe video isječaka molimo pročitajte i poštujte Opće uvjete upotrebe, posebice dio koji se odnosi upravo na ovo.

Video isječcima, kao i informacijama o istima, možete pristupiti ovdje.