Jesu li proizvodi za zaštitu bilja odgovorni za smrt insekata?

Znanstvenici su uočili da se u proteklih nekoliko desetljeća broj insekata u Europi drastično smanjio. Iako postoje mnoga nagađanja u javnosti i medijima o razlozima smanjena broja insekata, istraživači ne znaju zašto kukci nestaju. S obzirom da se nisu provodila istraživanja uzroka smanjena broja insekata, istraživači koji se bave kukcima nisu komentirali moguće razloge.

Međutim, već su dugo poznata tri glavna čimbenika koja negativno utječu na život i reprodukciju insekata:

  1. Svjetlosno zagađenje: zbog moderne rasvjete, samo u jednoj ljetnoj noći na današnjim uličnim svjetiljkama umre milijardu kukaca

 

  1. Nestanak prirodnog staništa: Raznolikost krajolika, kao što su livade, neobrađena zemlja, močvarna i šumska staništa, značajno se smanjila. To se dijelom može pripisati gubitku zemljišta zbog izgradnje, prekomjerno gnojenje površina i povećanja proizvodnje kukuruza za bioplin. Godine 2016. kukuruz se posadio na više od 2,5 milijuna hektara zemlje, što je tri puta više nego u osamdesetima.

 

  1. Blage i vlažne zime: životinje koje zimi ulaze u hibernaciju, zbog kišnih zima postaju osjetljive na gljivične i bakterijske infekcije, kao i njihova jaja, ličinke i čahure. Ako nakon toplijeg razdoblja zime uslijedi mraz, to obično znači smrt za životinje koje su zbog toplijeg vremena već izašle iz hibernacije. [Izvor]

 

No, možda i proizvodi za zaštitu bilja također imaju utjecaj na pad broja insekata? Utvrđivanje štetnosti sredstava za zaštitu bilja za insekte ključni je aspekt opsežnog i složenog postupka odobravanja sredstava za zaštitu bilja već dugi niz godina, s ciljem da se jamči sigurnost proizvoda za zaštitu bilja za ljude, životinje i okoliš. Upravo zato, proizvodi za zaštitu bilja opsežno se testiraju na toksičnost za vrste koje nisu ciljane, kao i za njihov utjecaj na biološku raznolikost i ekosustav. [Izvor]