Novi korak u transparentnosti sredstava za zaštitu bilja:

Bayer otvara pristup svojim studijama glifosata

21.11.2018. - Bayer je najavio da će uskoro objaviti studije o sigurnosti sredstava za zaštitu bilja sa sažetkom o glifosatu na svojoj namjenskoj platformi za transparentnost znanstvenih podataka nužnih za procjenu sigurnosti sredstava za zaštitu bilja. Objava informacija o glifosatu obilježit će prvu godišnjicu Bayerove incijative za transparentnost, koja je pokrenuta 7. prosinca prošle godine, a nedavno je u Londonu osvojila nagradu Agrow Award za inicijativu s najboljim javnim dosegom u području poljoprivrede.

 

Liam Condon, član Uprave Bayer AG i predsjednik Odjela Crop Science izjavio je: "Svjesni smo da ljudi diljem svijeta žele više informacija o glifosatu, stoga im želimo ponuditi pristup podacima o sigurnosti glifosata koje posjedujemo na našoj platformi za transparentnost. Ova platforma je postavila nove standarde odgovornosti u sektoru; obvezali smo se koristiti je kao mjesto odakle se znanstveno utemeljene činjenice nastavljaju dijeliti s javnošću. "

 

Osim sažetaka studija o glifosatu, koje će biti dostupne 7. prosinca, sljedeće godine  bit će omogućen i pristup temeljnim izvješćima o sigurnosti glifosata u vlasništvu kompanije Bayer, koji su predani na pregled u postupku obnove dozvole za uporabu glifosata u Europi.

 

Bayerova platforma za trasparentnost pokazuje da je transparentnost studija o sigurnosti zaštite bilja moguće osigurati uz istovremeno očuvanje povjerljivih poslovnih informacija.

 

 

 

 

 

#

 

O Bayeru

 

Bayer je multinacionalna kompanija koja razvija vrhunske proizvode u području zdravstvene zaštite i poljoprivrede. Bayerovi proizvodi i usluge namijenjeni su dobrobiti ljudi i poboljšanju kvalitete života. Grupa Bayer istovremeno stvara vrijednost kroz inovacije, rast i visoku profitabilnost. Bayer je predan načelima održivog razvoja te društvenoj i etičkoj odgovornosti. U 2017. fiskalnoj godini Grupa je zapošljavala 99 800 ljudi i ostvarila prodaju u vrijednosti od 35 milijardi eura. Kapitalni izdatci iznosili su 2,4 milijarde eura, dok je u istraživanje i razvoj uloženo 4,5 milijardi eura. Za više informacija posjetite www.bayer.com.

 

Kontakt:

 

Mihaela Šimić Pavić, +385 1 6599 991

e-pošta: mihaela.simic@bayer.com

 

Matea Jakovina, +385 1 6599 979

e-pošta: matea.jakovina.ext@bayer.com

 

 

 

Prognostičke izjave

 
Ovo priopćenje može sadržavati izjave koje su zasnovane na prognozama, trenutnim pretpostavkama i predviđanjima rukovodstva Grupe Bayer, odnosno Bayerovih odjela. Različiti poznati i nepoznati rizici, nesigurnosti i drugi čimbenici mogu dovesti do značajnih razlika između navedenih najava i stvarnih rezultata, financijskog stanja, razvoja ili uspješnosti poslovanja Grupe. To uključuje i čimbenike spomenute u javnim izvješćima kompanije Bayer, dostupnima na www.bayer.com. Bayer ne preuzima nikakvu odgovornost za ažuriranje prognostičkih izjava ili njihovo prilagođavanje budućim događajima odnosno okolnostima.


Napomene uz prognostičke izjave


Određene izjave sadržane u ovom priopćenju mogu biti prognoze budućih događanja. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od planiranih ili predviđenih. Čimbenici koji mogu utjecati na odstupanje stvarnih rezultata uključuju: vremensku neizvjesnost; mogućnost da stranke možda neće biti u mogućnosti ostvariti očekivanu sinergiju i operativnu učinkovitost spajanjem unutar očekivanih rokova kao i općenito uspješnost integracije Monsantovog poslovanja u poslovanje kompanije Bayer ; integracija može biti teža, dugotrajnija i skuplja nego što se očekuje; prihodi nakon te transakcije mogu biti manji od očekivanih; operativni troškovi, gubitak kupaca i narušavanje poslovanja (uključujući i eventualne poteškoće u održavanju odnosa sa zaposlenicima, kupcima, klijentima ili dobavljačima) mogu biti teži nego što se očekuje; zadržavanje određenih ključnih zaposlenika u Monsantu; rizike povezane s odvlačenjem pozornosti rukovodstva od tekućih poslova zbog transakcije; uvjeti za dovršetak transakcije možda neće biti zadovoljeni ili će regulatorna odobrenja potrebna za transakciju  biti pod neočekivanim uvjetima ili nepredviđenom rasporedu; mogućnost stranaka da zadovolje očekivanja u pogledu vremena, završetka i računovodstvene i porezne obrade spajanja; utjecaj zaduženosti Bayera zbog transakcije i mogući utjecaja na Bayerov rejting; učinke kombinacije poslovanja Bayera i Monsanta, uključujući i konsolidirano buduće financijsko stanje, rezultate poslovanja, strategije i planove kompanije; druge čimbenike navedene u Monsantovom godišnjem izvješću na obrascu 10-K podnesenom američkoj Komisiji za vrijednosne papire („SEC“) za fiskalnu godinu koja je završila 31. kolovoza 2017. godine te u drugim Monsantovim podnescima SEC-u, koji su dostupni na www.sec.gov i na www.monsanto.com; kao i druge čimbenike o kojima se raspravlja u javnim izvješćima Bayera dostupnima na www.bayer.com.