Kontakt za medije

Za sva novinarska pitanja, molimo, pošaljite upit na bayer.croatia@bayer.com ili se izravno obratite odjelu za korporativne komunikacije:Matea Jakovina

Communication Specialist
Tel: +385 165 999 79
E-mail: matea.jakovina@bayer.com