Upravljanje

Politika održivog razvoja

U Bayeru pažljivo razvijamo proizvode i usluge koji su posebno oblikovani da bi pomogli ljudima. U tome pothvatu posvećeni smo postizanju ciljeva ekonomske, ekološke i društvene odgovornosti Održivog razvoja. Održivi razvoj je svjetski prihvaćen pristup održavanju ekonomskog rasta bez štete po planet i bez iskorištavanja prirodnih izvora, uz istovremeno poboljšanje kvalitete života za sadašnje i buduće stanovnike Zemlje.

Vjerujemo da primjena Održivog razvoja ima smisla u poslovnom pogledu. U svim svojim aktivnostima držimo se principa da naše poslovne odluke pokazuju našu posvećenost globalnom nastojanju u pogledu Održivog razvoja.

Naše poslovanje je sredstvo kojim povezujemo ljudsku domišljatost i prirodne izvore kako bismo činili dobro čovječanstvu. Ekonomska odgovornost nalaže da ostvarujemo poslovnu dobit kako bismo potaknuli ekonomski rast i blagostanje. Vjerujemo da je inovacija ključna za postizanje održivog ekonomskog uspjeha. Također puno ulažemo u istraživanje, razvoj i nove tehnologije, kao osnove za budući uspjeh.

Aktivni, otvoreni i iskreni dijalog sa svim interesnim skupinama

Bayer je posvećen tome da neprekidno poboljšava svoje ekološke rezultate kako se razvijaju nove proizvodne linije i povezane proizvodne djelatnosti, u skladu s Globalnom poveljom o odgovornoj skrbi. Nastavit ćemo nadzirati kako naša djelatnost utječe na okoliš i težit ćemo stalnom napretku. Zdravlje i sigurnost naših zaposlenika, susjeda, klijenata, potrošača i interesnih skupina od najviše su nam važnosti, kao i kontinuirano upravljanje okolišem te kvalitetno i sigurno rukovanje našim proizvodima.

Nastavit ćemo ispunjavati naše društvene obveze kroz pomaganje zaposlenicima, klijentima i susjedima da zadovolje svoje promjenjive osobne i profesionalne potrebe. Također ćemo nadzirati i pozabaviti se utjecajem našeg poslovanja na ljude koji žive u blizini naših tvornica, lokalne zajednice i globalno društvo. U tu svrhu, nastavit ćemo inzistirati na aktivnom, otvorenom i iskrenom dijalogu sa svim interesnim skupinama kroz odgovarajuće forume. Bayerove Vrijednosti i Principi rukovođenja temeljeni su na očuvanju i poštivanju temeljnih prava svakog pojedinca. Bayer će nastojati promicati i štititi ljudska prava koja su definirana u međunarodno priznatim humanitarnim standardima postavljenim od strane Ujedinjenih naroda1.

Pristup poslovanju kroz prizmu Održivog razvoja u skladu je s Bayerovom misijom: "Bayer: Science For A Better Life". Kako bismo osigurali nastavak stalnog napretka u skladu s temeljima Održivog razvoja, ekonomske, ekološke i društvene odgovornosti, uveli smo podesive sustave upravljanja koji nadziru i kontroliraju razvoj, dokumentiranju ostvarenje ciljeva i optimiziraju rad zaposlenika u tim područjima. Također, ostajemo posvećeni iskrenom izvještavanju o našim rezultatima po pitanju održivosti svim zainteresiranim stranama!

1 Vidi "Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima", prosinac 1948.