Strategija

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti

U prvom integriranom Godišnjem izvješćem u 2013. usvojili smo novi program nefinancijskih ciljeva na temelju strategije Grupe. To nam omogućuje da istaknemo izazove koje u našoj osnovnoj djelatnosti promatramo u kontekstu održivog razvoja te da prepoznamo kontinuirana poboljšanja koja nastojimo uvesti diljem Grupe. To se postiže jasno definiranim ciljevima i pokazateljima duž lanca vrijednosti. Oni se koriste za praćenje našeg napretka u Inovacijama, Upravljanju dobavljačima, Učinkovitosti resursa, Sigurnosti, Upravljanju proizvodima, Usklađenosti i Zaposlenicima.

Definicija ciljeva Ciljna godina Postignuće cilja u 2014. Novi ciljevi za 2015. Objašnjenje ciljeva
Upravljanje dobavljačima

Procjena svih strateški važnih dobavljača

2017.

66 %. Ukupno 253 strateški važna dobavljača ocijenjena su na kraju 2014.

Nepromijenjen

Strateški važni dobavljači oni su s velikim utjecajem na poslovanje, također i u smislu potrošnje nabave i perspektive dugoročne suradnje (3-5 godina). Učinak održivosti ocjenjuje se u procjenama i revizijama.

Procjena svih potencijalno visokorizičnih dobavljača sa značajnom Bayerovom potrošnjom

2020.

61 %. Ukupno 157 potencijalno visokorizičnih dobavljača ocijenjeno je do kraja 2014.

Nepromijenjen

Definicija rizika temelji se na pristupu po državi i materijalu. Definiramo značajan trošak nabave kao > 1 milijun eura godišnje

Razvoj i uspostava novog standarda održivosti za našu bazu nabave

2020.

U provedbi

Nepromijenjen

Standard održivosti za naše dobavljače potrebno je unaprjeđivati zajedno s relevantnim inicijativama industrije. Trenutno radimo s inicijativom "Zajedno za održivost" i inicijativom Dobavljačkog farmaceutskog lanca. Ciljevi su standardiziranje i dijeljenje procjene održivosti i revizija dobavljača u istoj industriji i opisivanje jasnih očekivanja u vezi s održivosti kako bi se uspostavile odgovarajuće prakse održivosti među našim dobavljačima.

Učinkovitost resursa

Poboljšanje od 10 % energetske učinkovitosti na razini Grupe. Referentna

2012. godina: 3,50 MWh / t

2020.

3,37 MWh/t (poboljšanje od 3.8 %)

Nepromijenjen

Energetska učinkovitost definirana je kao kvocijent potrošnje energije u MWh po t proizvedenog opsega prodaje.

Smanjenje od 20 % u emisijama specifičnih stakleničkih plinova na razini Grupe. Referentna 2012. godina: 0,98 t CO2/t

2020.

1,02 t CO2/t (+4.3 %)

Nepromijenjen

Specifične emisije stakleničkih plinova: mjerene u ekvivalentima CO2 po t proizvedenog opsega prodaje; poseban faktor u 2014.: po prvi put uključivanje energetski intenzivne lokacije u Maasvlakteu u naše izvještavanje o okolišu. Tu se isključivo proizvode međuprodukti koji prema našoj definiciji nisu uključeni u proizvedeni opseg prodaje.

Uspostava upravljanja vodom na svim lokacijama u područjima siromašnim vodom (35 lokacija)

2017.

U prvoj je fazi 80 % identificiranih lokacija pregledano kako bi se utvrdilo je li implementirano upravljanje vodom, a ako jest, u kojem obliku.

Nepromijenjen

Definicija upravljanja vodama zasniva se, među ostalim standardima, na ISO 14001; identifikacija područja siromašnih vodom prema WBCSD Global WaterToolu™. Kao dio naše analize, ispitali smo, primjerice, jesu li strategije, ciljevi i inicijative i odgovarajući sustav upravljanja rizicima relevantni za vodu već uspostavljeni. Na temelju ovog pregleda, početkom 2015. godine dogovorit će se određeni koraci kako bi se poboljšalo upravljanje vodom na pojedinim lokacijama.

Sigurnost

Smanjenje stope od 35 % za incidente na radnom mjestu. Referentna 2012. godina: RIR 0,49

2020.

RIR 0,43 (-12,1 %)

Nepromijenjen

RIR (Zabilježena stopa incidenata): broj prijavljenih ozljeda na radu koje se tiču Bayerovih zaposlenika sa i bez izgubljenih radnih dana na 200.000 radnih sati. Do kraja 2015. godine, nastavit ćemo izvještavanje o našem uspjehu u postizanju našeg cilja LTRIR (izgubljeno vrijeme za zabilježenu stopu), koji pokriva samo profesionalne ozljede s izgubljenim radnim danima na 200.000 radnih sati. Cilj 2015. je TRIR od 0,21. Razina 2014. bila je 0,22.

Smanjenje od 30 % u prometnim incidentima. Referentna 2012. godina: 6 incidenata

2020.

12 (+100 %)

Nepromijenjen

Incidenti u prijevozu odnose se i na vlastiti kemijski transport i na transport za koji angažiramo i plaćamo treće osobe.

Smanjenje od 30 % u incidentima u sigurnosti procesa i postrojenja. Referentna 2012. godina: LoPC-IR 0,38

2020.

LoPC-IR 0,23 (-38 %)

Nepromijenjen

LoPC-OR (Stopa incidenata u gubitku primarne zaštite): broj incidenata u kojima kemikalije cure iz primarnog spremnika, kao što su cjevovodi, pumpe, spremnici ili rezervoari, na 200.000 radnih sati u područjima relevantnim za sigurnost postrojenja.

Upravljanje proizvodima

Zaključak procjene potencijala opasnosti svih tvari (> 99 %) koje se koriste u količinama većim od jedne metričke tone godišnje

2020.

55 %. Pribl. 32.000 tvari procijenjeno je na kraju 2014. godine.

Nepromijenjen

Ovaj globalno usklađeni Bayerov standard također obuhvaća procjenu tvari koje ne podliježu propisu REACH (br. 1907/2006). Ako relevantni skupovi podataka nisu stvoreni u okviru REACHA, potrebno je odrediti informacije o supstancama i mogućnost pružanja podataka o ključnim svojstvima tvari kako bi se osiguralo i dokumentiralo odgovorno rukovanje tvarima (uključujući u pogledu svojstava tvari, čistoće, namjene, toksikoloških podataka).

Usklađenost

Provođenje pažljivih procjena rizika u sve tri podskupine

2015.

U provedbi

Nepromijenjen

Procjene rizika temelje se na integriranom načinu upravljanja usklađenošću koju je razvio Ernst & Young. Integrated Compliance Management@Bayer (ICM@Bayer) preventivno ocjenjuje i rješava rizike u sljedećim područjima usklađenosti: pravednost u tržišnom natjecanju, integritet u poslovanju, BHC komunikacija vezana za proizvode, BHC izvještavanje o cijenama, zloupotreba povlaštenih informacija, strano trgovačko pravo, razdvajanje korporativnih i privatnih interesa, pošteni i pristojni uvjeti rada, te zaštita podataka.

Od 2015. Godine uvode se godišnje obuke o usklađenosti za sveukupno Bayerovo rukovoditeljsko osoblje (> 99%)

Godišnje

U provedbi

Nepromijenjen

Voditelji će sudjelovati u posebnim tečajevima, ovisno o području rizika.