Transparentnost

Detaljno izvještavanje

Kako bismo povećali transparentnost, našim dionicima, financijskim analitičarima, udrugama dioničara, medijima i općoj publici pružamo redovite i pravovremene informacije o položaju Grupe i značajnim promjenama u poslovanju. Bayer AG posluje u skladu s preporukama kodeksa korporativnog upravljanja objavljivanjem izvještaja o poslovnim trendovima, financijskom položaju, rezultatima poslovanja i povezanim rizicima četiri puta godišnje.

Financijski izvještaji Bayer AG-a, konsolidirana financijska izvješća Bayer Grupe i kombinirani menadžerski izvještaji objavljeni su unutar 90 dana nakon isteka svake fiskalne godine. Tijekom fiskalne godine, dionici i druge interesne skupine su redovno obaviještene o poslovanju putem polugodišnjeg financijskog izvještaja te dodatnih privremenih izvješća za prvo i treće tromjesečje.