Rukovanje i načela

Sustav unutrašnje kontrole i upravljanja rizicima

Bayer ima postavljen sustav unutrašnje kontrole i upravljanja rizicima. Pod njim su diljem Grupe definirane i primijenjene odgovarajuće strukture i procesi vezani za računovodstvo i financijsko izvještavanje. Ovaj je sustav osmišljen tako da garantira pravovremeno, ujednačeno i precizno računovodstvo za sve poslovne procese i transakcije.

On osigurava poštivanje pravila statuta, računovodstvenih standarde i standarda financijskog izvještavanja te unutarnje računovodstvene direktive, koja je obvezujuća za sve tvrtke  uključene u konsolidirana financijska izvješća. Neprestano se analiziraju važnost i posljedice bilo kakvih izmjena zakona, računovodstvenih standarda ili financijskog izvještavanja i drugih izvješća na konsolidirana financijska izvješća, te se u skladu s time ažuriraju direktive i sustavi Grupe.

Osim definiranih kontrolnih mehanizama kao što su računalni i ručni procesi usklađivanja, osnovni principi sustava unutrašnje kontrole uključuju i odvajanje funkcija te poštivanje direktiva i operativnih procedura. Računovodstvo i proces financijskog izvještavanja za Bayer Grupu vodi Odjel za računovodstvo i kontrolu Grupe.