Interna kontrola i sustav upravljanja rizikom

Upravljanje rizikom čini temeljni dio naših kontrolnih procesa. To nam pruža održavanje svjesnosti o potencijalnim rizicima u našim aktivnostima i omogućuje prepoznavanje bilo kojeg financijskog ili nefinancijskog rizika u ranoj fazi. Pokušavamo izbjeći ili smanjiti rizik poduzimanjem odgovarajućih protumjera ili prijenosom istog na treće strane (poput osiguravatelja) u mjeri u kojoj je to moguće i ekonomski prihvatljivo.

Interna controla (ICS), primijenjena na naše računovodstvene procese, omogućuje pravovremeno praćenje rizika. Ovo osigurava točnost naših financijskih izvještaja zajedno sa sprečavanjem ili, gdje je potrebno, ispravljanjem pogrešaka u procesima poslovnih transakcija. također pruža dostupnost pouzdanih podataka o financijskog situaciji kompanije.

No, kontrola i sustav upravljanja rizikom ne mogu pružiti potpunu zaštitu od gubitaka koji proizlaze iz poslovnih rizika ili postupaka prijevare.

Više o sustavu upravljanja rizikom možete pronaći u Godišnjem izvještaju za 2014. godinu.