Saznajte činjenice

O Kodeksu EFPIA-e o javnom objavljivanju podataka

Tvrtka Bayer u potpunosti podržava veću transparentnost u odnosu između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika i organizacija te stoga osigurava poštivanje Kodeksa EFPIA-e o javnom objavljivanju podataka.

40 vodećih europskih društava u 33 države pridržava se  Kodeksa EFPIA-e o javnom objavljivanju podataka

Kodeks EFPIA-e o javnom objavljivanju podataka (puni naziv: Kodeks EFPIA-e o javnom objavljivanju podataka o prijenosu vrijednosti od strane farmaceutskih kompanija u korist zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija) predstavlja dobrovoljnu obvezu koja od tvrtki članica EFPIA-e zahtijeva da javno objavljuju prijenose vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama. Prema tom kodeksu, sve tvrtke članice EFPIA-e, uključujući tvrtku Bayer, moraju objaviti sve izravne i neizravne novčane i nenovčane prijenose vrijednosti koji se odnose na razvoj i komercijalizaciju lijekova na recept namijenjenih ljudima. Prvo javno objavljivanje koje se odnosi na plaćanja iz 2015. godine bit će provedeno najkasnije do lipnja 2016. godine. Ovaj će se postupak javnog objavljivanja ponavljati za svako razdoblje izvještavanja u nadolazećim godinama.

Razina naknade

Zdravstvenim se radnicima pruža naknada za njihovo stručno znanje i usluge koje nude farmaceutskoj industriji. Iznosi isplata i prijenosa vrijednosti ovise o vrsti aktivnosti, razini stručnog znanja i utrošenom vremenu. Dopustivi iznosi ovise o raznim čimbenicima, npr. lokalnoj razini dohotka, zakonima na snazi i postojećim kodeksima. Temeljno je načelo naknada prema objektivnoj tržišnoj cijeni za primljene usluge kako bi se osiguralo da se honorari ne zloupotrebljavaju da bi se nepropisno utjecalo na zdravstvene radnike u njihovim odlukama o izboru liječenja.

Pojedinačno ili skupno javno objavljivanje?

O prijenosima vrijednosti zdravstvenim radnicima izvještava se na pojedinačnoj ili skupnoj osnovi. S obzirom na to da je Kodeks EFPIA-e o javnom objavljivanju podataka samonametnuta obveza industrije, zakoni o privatnosti podataka u većini europskih država dopuštaju pojedinačno objavljivanje samo uz izričitu suglasnost zdravstvenog radnika. Ako zdravstveni radnik ne da suglasnost za pojedinačno objavljivanje, o prijenosima vrijednosti prema njemu,o prijenosu vrijednosti prema tim zdravstvenim radnicima izvještava se na skupnoj osnovi. U nekim je državama također potrebno ishoditi suglasnost zdravstvenih organizacija. O prijenosima vrijednosti u području „Istraživanja i razvoja“ uvijek će se izvještavati na skupnoj razini kako je regulirano Kodeksom EFPIA-e o javnom objavljivanju podataka.

Privatnost podataka

Tvrtka Bayer u potpunosti poštuje privatnost podataka i sigurnost podataka. Iz tog razloga poduzimamo više mjera kako bismo zaštitili podatke u skladu s propisima o privatnosti podataka koja zahtijevaju i nadgledaju lokalna i globalna nadležna tijela. Nadalje, podaci se objavljuju isključivo ako je određeni zdravstveni radnik dao izričitu suglasnost u pisanom obliku. Uspostavljeni su i mehanizmi velike sigurnosti podataka kako bi se osigurala zaštita podataka od vanjskih napada i manipulacija. Uz to, pristup svim osobnim podacima vezanima uz javno objavljivanje ograničen je interno na zaposlenike odgovorne za prikupljanje podataka ili pripremu izvješća.

Potpuno javno objavljivanje podataka

Vjerujemo da samo potpuno javno objavljivanje podataka osigurava ispravnu sliku našeg odnosa sa zdravstvenim radnikom i stoga nećemo otkrivati nikakve djelomične podatke na individualnoj razini. Svako neslaganje s otkrivanjem specifične aktivnosti tvrtka Bayer tretira kao općenito neslaganje s javnim objavljivanjem podataka. U tom slučaju, o svim prijenosima vrijednosti izvještava se na skupnoj osnovi u predlošku izvješća EFPIA-e.