Politički stavovi

Inovacije: temelj rasta i napretka

Bayer se može pohvaliti najvećim proračunom za istraživanje i razvoj u cijeloj kemijskoj te farmaceutskoj industriji u Njemačkoj, koja je naša matična zemlja. Podržavamo političke okvire koji potiču inovacije. Budući da se pružanje novih pogodnosti društvu mora nagraditi, važna nam je sigurna zaštita znanja diljem svijeta. Primjerice, u Njemačkoj se Bayer zalaže za uvođenje porezne olakšice na ulaganja u istraživanje i razvoj (I&R).

Laboratorij za biološki aktivne tvari u postrojenju Bayer HealthCare u Wuppertalu, Njemačkoj.

U središtu Bayerove poslovne strategije nalazi se inovacijsko istraživanje u skladu s našom misijom Bayer: „Science For A Better Life“. Bayer ima najveći proračun za istraživanje i razvoj u cijeloj kemijsko-farmaceutskoj industriji u Njemačkoj.

Podupiremo nastojanja država članica EU-a koje žele znatno povećati proračun za istraživanje i razvoj na 3 % bruto nacionalnog dohotka. Pred Europom pa tako i Njemačkom se nalazi dug put do postizanja tog cilja. Opsežna inovacijska strategija nužna je kako bismo u potpunosti iskoristili inovacijski potencijal koji postoji u ovoj zemlji. Ona bi trebala biti usmjerena na tri područja.

Tri temelja za stvaranje budućih inovacija
 
1. Poboljšati cjelokupni politički i gospodarski radni okvir

„Science For A Better Life“ zahtijeva najbolje uvjete zato što su istraživanja i razvoj skupi. Poduzeća koja, poput Bayera, uglavnom posluju u Njemačkoj i koja svoju djelatnost temelje na istraživanjima nalaze se u nepovoljnijem položaju s obzirom na lokaciju u usporedbi s ostalim međunarodnim poduzećima.

  • Zato zagovaramo veću podršku u nastojanjima poduzeća da usmjere sredstva u istraživanje i razvoj, poput promoviranja na temelju poreza. To bi trebalo provesti skupa s postojećom praksom izravnog financiranja projekata.
  • Isto tako smatramo da su potrebne daljnje reforme Zakona o genetskom inženjeringu (GenTG).  
  • Potrebno je i dalje štiti intelektualno vlasništvo, posebice na području patentnog prava.

 

2. Posebno poticati inovativna istraživanja

Poduzeća poput Bayera trebaju raditi s najboljim sveučilištima i znanstvenim institutima kao stručnim suradnicima koji su izravno povezani s istraživačkim lokacijama.

  • Bayer pozdravlja odluku Vlade Savezne Republike Njemačke o nastavku inicijative izvrsnosti. Centri izvrsnosti stvaraju kritičnu masu koja Njemačkoj omogućuje međunarodnu konkurentnost.
  • Nadalje, moramo stvoriti međunarodno konkurentne radne uvjete za profesore u Njemačkoj. Inovativna istraživanja trebamo nagrađivati pravilno i s obzirom na učinkovitost.

 

3. Njegovati kulturu inovacija uz pomoć komunikacije i boljeg obrazovanja

  • Nova tehnološka otkrića, kao što su nanomaterijali i biotehnologija, nam mogu pomoći u rješavanju izazova poput klimatskih promjena i prehrane svjetske populacije.
  • Želimo nastaviti dialog s političarima, ekonomistima, znanstvenicima i društvom o mogućnostima novih tehnologija kako bi se u učvrstila “inovacijska kultura.
  • Isto tako bi bilo poželjno promovirati opću znanstvenu edukaciju. Primjerice, Bayer mnogo sredstava ulaže putem svojih fondacija.