Izdavač stranice

Bayer d.o.o.

Radnička cesta 80
10000 Zagreb
OIB: 56386591827

Tel.: +385 1 6599 900
Fax: +385 1 6599 905


Kompanija je registrirana kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem 080007388, šifra djelatnosti 51550.

Temeljni kapital: 5.181.500,00 kuna
Žiro-račun otvoren kod Splitske banke
IBAN: HR3223300031100203682

 

 

 

 

 

© Copyright Bayer d.o.o., Zagreb, Hrvatska