10 listopada 2019

SVJETSKI DAN VIDA

Slabovidnost u djece je vodeći uzrok sljepoće na jednom oku

Slabovidnost u djece najčešće je oštećenje vida i vodeći uzrok sljepoće na jednom oku, bez prisutne vidljive bolesti oka, zbog čega se djeca u pravilu ne žale na smetnje vida.

Od siječnja 2016. godine uveden je i obavezan probir na slabovidnost za svu četverogodišnju djecu u Hrvatskoj.

 

Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti

Cilj Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti je smanjiti slabovidnost u djece na manje od 1 % otkrivanjem bolesti u ranoj dobi djeteta, kako bi se pravovremeno započelo liječenje i omogućilo izlječenje, čime se poboljšava kvaliteta života svakog slabovidnog djeteta.

 

Temeljem Nacionalnog programa, uveden je probir test vidne oštrine za četverogodišnjake u svrhu otkrivanja slabovidnosti. Primjenom tog jednostavnog testa moguće je otkriti i do 97 % svih anomalija oka u djece. Sljedom navedenog, sva četverogodišnja djeca u Hrvatskoj dobijaju poštom na kućne adrese pozivno pismo za pregled.

 

Temeljem analize zapisa iz Registra ranog otkrivanja slabovidnosti u 2019. godini za period 01.01.-30.06.2019., odaziv na preventivne preglede u Hrvatskoj bio je 48%, što bi u brojkama značilo da se pregledu odazvalo 6 963 djece; od čega je 78%  djece imalo uredan nalaz (5 431), a 20% djece je upućeno na daljnju obradu (1 392).

 

Rezultati provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

 

Klinika za očne bolesti u KB ”Sveti Duh”, Zagreb utemeljena kao Referentni centar Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske za dječju oftalmologiju i strabizam od lipnja 2015. godine.

 

Više o slabovidnosti u djece

  • Procjenjuje se da je 19 milijuna djece u svijetu slabovidno, a 1,4 milijuna djece imalo bi korist od pravovremene rehabilitacije vida.
  • Uzrok razvijene slabovidnosti nije u oku, već u mozgu, tj. izostanku dozrijevanja vidnog dijela mozga.
  • Razvoj vidnoga dijela mozga gotovo u cijelosti završava u sedmoj godini života djeteta.
  • Slabovidnost može utjecati i na promjenu svijesti o sebi te utjecati na kasniji psihološki razvoj djeteta.

 

PP-OTH-HR-0010-1

04 Oct 2019