06 veljače 2020

Bayer među 1% korporacija s najvišom ocjenom za održivo upravljanje vodama

Organizacija CDP (Carbon Disclosure Project), koja se bavi praćenjem utjecaja velikih korporacija na okoliš, ove je godine ponovno uvrstila Bayer na svoju listu vodećih kompanija u svijetu koje promiču održivi razvoj za zaštitu okoliša i klime, te mu dodjelila najvišu ocjenu za održivo upravljanje vodama.

 

CDP je analizirao podatke preko 8.400 kompanija širom svijeta u njihovom strateškom upravljanju ograničenim resursima vode. Manje od jedan posto svih kompanija postiglo je najvišu ocjenu “A”.

 

Neprofitna organizacija CDP navodi da je u 2019. godini prikupila korporativne podatke koji se odnose na dostupnost vode, klimatske promjene i šume u ime 525 institucionalnih ulagača, što predstavlja ukupnu vrijednost imovine u iznosu od 96 bilijuna američkih dolara. Profesionalni investitori očekuju informacije od kompanija o tome koja rješenja razvijaju i kako upravljaju rizicima koji proizlaze iz ekstremnih vremenskih pojava kao što su suša i poplava, a koje se sve učestalije pojavljuju zbog klimatskih promjena.

 

„Sretni smo što smo od CDP-a dobili najviše ocjene u kategoriji upravljanja vodama i klimatskih promjena” rekao je Matthias Berninger, voditelj odjela za održivost i javne poslove u Bayeru. – „Svojom posvećenošću zaštiti vode, klime i biološke raznolikosti, želimo ispuniti i našu obvezu prema društvu i rast očekivanja od strane različitih dionika, posebno investitora”.

 

Čelna osoba CDP-a, Paul Simpson izjavio je kako privatni sektor ima ključnu ulogu u upravljanju rizicima u vrijeme klimatskih promjena: “ Kompanije koje su postigle ocjenu A vodeće su na tržištu korporativne održivosti, baveći se ekološkim rizicima i predstavljaju napredak u ekonomiji budućnosti.", rekao je.

 

Bayerova rješenja za održivu uporabu vode

Racionalno upravljanje vodom i zaštita vodenih tokova osobito su važni za Bayer, koji razvija rješenja u ovom području na više razina; U vlastitoj proizvodnji, Bayer koristi vodu u zatvorenoj cirkukaciji što je više moguće. Sve otpadne vode pročišćavaju se najsuvremenijim metodama prije nego što se puste u okolne vode. Kao dio svog programa upravljanja rizikom, Bayer redovito vrši nadzor sustava opskrbe vodom na svojim lokacijama i proizvodnim pogonima širom svijeta, a posebice koji su locirani u regijama s manjkom vode ili sušom.

 

Bayer vidi golemi potencijal za učinkovitijom uporabom vode posebice u poljoprivredi, koja troši značajan dio svjetskih resursa vode. Tako, primjerice, Bayer omogućava poljoprivrednicima da preciznije primjenjuju sredstva za zaštitu bilja i vodu primjenom digitalnih tehnologija. Osim toga, Bayer pomaže poljoprivrednicima da koriste efikasnije tehnike navodnjavanja. Kada su u pitanju inovacije, Bayer također radi na razvoju sorti sjemena koje uspijevaju na sušnijim područjima, i obrnuto, koje rastu na poplavnim područjima. Primjerice, na tržištu se već nalazi vrsta sjemena riže koja daje pouzdane prinose čak i u slučaju suhih uvjeta, poplava i salinacije uzrokovanih promjenjivim, ekstremnim vremenskim uvjetima.

 

#

 

O Bayeru

 

Bayer je multinacionalna kompanija koja razvija vrhunske proizvode u području zdravstvene zaštite i poljoprivrede. Bayerovi proizvodi i usluge namijenjeni su dobrobiti ljudi i poboljšanju kvalitete života. Grupa Bayer stvara vrijednost kroz inovacije, rast i visoku profitabilnost i predan je načelima održivog razvoja te društvenoj i etičkoj odgovornosti. U 2018. fiskalnoj godini Grupa je zapošljavala 117 000 ljudi i ostvarila prodaju u vrijednosti od 39,6 milijardi eura. Kapitalni izdaci iznosili su 2,6 milijarde eura, dok je u istraživanje i razvoj uloženo 5,2 milijardi eura. Za više informacija posjetite www.bayer.com.

 

 

Kontakt:

Matea Jakovina, + 385 99 4946 272

e-pošta: matea.jakovina@bayer.com

 

 

Prognostičke izjave

 
Ovo priopćenje može sadržavati izjave koje su zasnovane na prognozama, trenutnim pretpostavkama i predviđanjima rukovodstva Grupe Bayer, odnosno Bayerovih odjela. Različiti poznati i nepoznati rizici, nesigurnosti i drugi čimbenici mogu dovesti do značajnih razlika između navedenih najava i stvarnih rezultata, financijskog stanja, razvoja ili uspješnosti poslovanja Grupe. To uključuje i čimbenike spomenute u javnim izvješćima kompanije Bayer, dostupnima na www.bayer.com. Bayer ne preuzima nikakvu odgovornost za ažuriranje prognostičkih izjava ili njihovo prilagođavanje

budućim događajima odnosno okolnostima.