17 rujna 2019

Sigurnost bolesnika i farmakovigilancija

Ljudsko tijelo je složeno i svaki bolesnik je jedinstven.
To je razlog zašto svi mi reagiramo na lijekove na različite načine, pa tako najbolji lijek za jednu osobu može imati potencijale nuspojave kod druge.

U Bayeru je sigurnost bolesnika glavni prioritet. Zato imamo složene farmakovigilancijske procese u sklopu kojih je vrlo važno stalno praćenje lijekova i medicinskih proizvoda tijekom cijelog njihovog životnog ciklusa, kao i učinka koji imaju na bolesnike.

 

 

Bayer ima preko 1000 stručnjaka za farmakovigilanciju, koji analiziraju nuspojave i razvijaju mjere kako bi ih umanjili ili spriječili. Ukratko, oni stalno paze na sigurnost bolesnika koji koriste naše proizvode. Koristi i rizici kontinuirano se procijenjuju od faze kliničkih ispitivanja te svo vrijeme dok je lijek na tržištu.

 

Milijuni ljudi koriste Bayerove lijekove i medicinske proizvode i imaju povjerenje u naše proizvode.

 

U Bayeru predano radimo na održavanju tog povjerenja u svakoj fazi životnog ciklusa lijeka: od razvoja sve do odobrenja i konačno stavljanja lijeka na tržište, osiguravamo da su koristi primjene naših lijekova veće od mogućih rizika. Pitanja vezana uz bolesnike shvaćamo ozbiljno i istražujemo sve nuspojave koje su nam prijavljene. Želimo da lijek obavlja svoj posao uz što manje tegoba za bolesnika.

 

Ako vam je propisan lijek, čitanje upute o lijeku, koje se nalaze u pakiranju lijeka, može ponekad biti zbunjujuće, stoga donosimo nekoliko  praktičnih savjeta kako ove informacije bolje razumjeti:

  1. Koristite lijek točno onako kako je opisano u uputi o lijeku ili kako vam je rekao liječnik ili ljekarnik.
    Kao bolesnik, dozu lijeka trebali biste mijenjati samo uz dogovor sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.
  2. Pročitajte dijelove upute u kojoj se navodi kada smijete i kada ne smijete uzimati lijek; npr. lijek ne smijete uzimati ako ste alergični na neki od sastojaka, ako imate probleme s bubrezima ili jetrom, koristite određene druge lijekove, ili ste npr. trudni. Ako se bilo što od navedenog u uputi odnosi na vas, imate povećan rizik od pojave neželjnih učinaka lijeka te se trebate savjetovati s vašim liječnikom ili ljekarnikom.
  3. Budite svjesni nuspojava koje su navedene u uputi o lijeku.
    Dok uzimate lijek, obratite pozornost o mogućim nuspojavama navedenim u uputi o lijeku, kao i na sve druge neuobičajene reakcije. Ako primijetite da tijekom upotrebe lijek narušava vaše opće zdrastveno stanje, odmah se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

 

 

Prijavljivanje nuspojava:

Budući da smo različiti, neki od nas mogu imati drugačija iskustva s lijekovima. Moguće nuspojave se ne mogu isključiti. Ako se kod vas javila neka neželjena reakcija na lijek, važno je da što prije stupite u kontakt s liječnikom ili ljekarnikom - oni će vam moći dati daljnje savjete, a informacije o nuspojavama prijavit će nadležnim regulatornim tijelima kao uobičajenu praksu u takvim slučajevima.

 

Ako želite, sumnju na nuspojavu ili  neispravnost u kakvoći možete prijaviti i nama, putem elektronske pošte: pv.croatia@bayer.com ili na broj mobitela: +385 99 217 5150.

Upute kako prijaviti nuspojave možete naći i u samoj uputi o lijeku u pakiranju.

 

  1. Informaciju o roku valjanosti i pravilnom skladištenju lijeka shvatite ozbiljno. Kada nabavite novi lijek, provjerite podatke o skladištenju na uputi o lijeku.
    Prije same upotrebe lijeka, provjerite još jednom da mu nije istekao rok valjanosti. Ne biste trebali koristiti lijekove nakon što im je istekao rok valjanosti ili ako niste sigurni da su pravilno skladišteni. Ako ste u nedoumici, pokažite lijek svom ljekarniku i obratite mu se za savjet.

 

Bayer pruža podršku bolesnicima u boljem razumijevanju zdravstvenih informacija.

 

Jednako tako, Bayer želi naučiti o iskustvima liječenja od bolesnika jer samo zajednički možemo raditi na poboljšanju lijekova i postojećih mogućnosti liječenja.

 

PP-OTH-HR-0006-1   13 Sep 2019