30 listopada 2014

Kompanija Bayer operativno jaka: strateška usredotočenost na Life Science poslovanje

Bayer Grupa nastavlja sa svojim uspješnim poslovnim razvojem. „Jak rastući trend u Life Science podskupinama HealthCare i CropScience - nastavio se i u trećem kvartalu.

Unaprijeđena prodaja u svim podskupinama: dvoznamenkasti postotni rast za podskupine CropScience i Pharmaceuticals (prilagođavanje valute i portfolija)/Prodaja na razini grupe 10.187 milijuna eura (povećanje od 5,6 posto/prilagođavanje valute i portfolija: povećanje od 7,4 posto)/EBIT povećan za 12,7 posto na 1.376 milijuna eura/EBITDA prije odbijanja posebnih stavki povećan za 1,4 posto na 2.011 milijuna eura/Neto prihod porastao 12,7 posto na 826 milijuna eura/Osnovna zarada po akciji porasla za 6,3 posto na 1,35 eura/Veća očekivanja za cijelu 2014. godinu/Plan za izdvajanje MaterialScience podskupine na burzu kao zasebne kompanije

Leverkusen, 30.10.2014 - Bayer Grupa nastavlja sa svojim uspješnim poslovnim razvojem. „Jak rastući trend u Life Science podskupinama HealthCare i CropScience - nastavio se i u trećem kvartalu. Svjedoci smo snažnog rasta prodaje naših nedavno pokrenutih farmaceutskih proizvoda kao i poslovanja naše podskupine CropScience u Sjevernoj i Latinskoj Americi“, izjavio je predsjednik Upravnog odbora kompanije Bayer dr. Marijn Dekkers prilikom objavljivanja periodičnog izvještaja u četvrtak. „Povećanje prodaje podskupine MaterialScience takođerr predstavlja veliko ohrabrenje“, dodao je on. „Kompanija Bayer postigla je blagi porast EBITDA prije odbitka posebnih stavki uprkos velikom ulaganju i negativnim efektima valute. Značajan uspjeh kompanije Bayer u trećem kvartalu nije samo operativan već i strateški“, izjavio je Dekkers, ukazujući na planirano izdvajanje podskupine MaterialScience na tržište kao zasebne kompanije i uspješno preuzimanje poslovanja vezanog za Consumer Care kompanije Merck & Co., Inc. U svjetlu velikog poslovnog učinka, uključujući i poslovanje u Consumer Care području koje je preuzeto od kompanije Merck & Co., Inc kao i trenutna predviđanja o valuti, Bayer je povisio svoju prognozu za 2014.

Prodaja Bayer Grupe porasla je za 5,6 posto u trećem kvartalu 2014. godine na 10.187 milijuna eura (3. kvartal 2013: 9.643 milijuna eura). Prilagođena za efekte valute i portfolija, prodaja je porasla za 7,4 posto. EBIT je povećan za 12,7 posto na 1.376 milijuna eura (3. kvartal 2013: 1.221 milijuna eura). Neto posebne stavke iznosile su plus 45 milijuna eura (3. kvartal 2013: minus 99 milijuna eura), te su odrazile jednokratni dobitak od 80 milijuna eura od prodaje kompanije Interventional device. EBIT prije odbijanja posebnih stavki povećan je za 0,8 posto u usporedbi s istim kvartalom prethodne godine na 1.331 milijuna eura (3. kvartal 2013: 1.320 milijuna eura). EBITDA prije odbijanja posebnih stavki poboljšan je za 1,4 posto na 2.011 milijuna eura (3. kvartal 2013: 1.984 milijuna eura) poslije dodatnih troškova vezanih za aktivnosti na istraživanju i razvoju te prodaje, od približno 90 milijuna eura za svako od tih područja, i negativnih efekata valute od oko 80 milijuna eura ili približno 4 posto manje. Neto prihod povećan je za 12,7 posto na 826 milijuna eura (3. kvartal 2013: 733 milijuna eura), a osnovna zarada po akciji za 6,3 posto na 1,35 eura (3. kvartal 2013: 1,27 eura).

Bruto novčani tok porastao je za 9,1 posto na 1.492 milijuna eura (3. kvartal 2013: 1.367 milijuna eura) zbog poboljšanja EBITDA, dok je neto novčani tok napredovao 5,1 posto na 1.816 milijuna eura (3. kvartal 2013 : 1.728 milijuna eura.) Neto finansijsko dugovanje smanjeno je sa 9,9 milijardi eura 30. lipnja 2014. na 8,5 milijardi eura 30. rujna 2014, u velikoj mjeri kao rezultat priljeva novčanih tokova iz poslovnih djelatnosti.

Nedavno pokrenuti farmaceutski proizvodi i tržišta u razvoju nastavljaju pokretati prodaju podskupine HealthCare

U poslovanju podskupine HealthCare prodaja je porasla za 4,6 posto (prilagođavanja valute i portfolija 7,1 posto) u trećem kvartalu na 4.960 milijuna eura (3. kvartal 2013: 4.742 milijuna eura). „Ovaj rast i dalje je rezultat naših nedavno pokrenutih farmaceutskih proizvoda“, objasnio je Dekkers. Prodaja u podskupini Consumer Care blago je porasla u odnosu na isti period prošle godine (prilagođavanja valute i portfolija). Poslovanje se i dalje veoma pozitivno odvija na tržištima u razvoju.

Prodaja u okviru odjela Pharmaceuticals porasla je za značajnih 10,3 posto (prilagođavanja valute i portfolija) na 3.039 milijuna eura. Sve regije doprinijele su ovom porastu, a posebno ohrabruje situacija u SAD-u, Kini i Njemačkoj. Antikoagulans Xarelto™, lijek za oči Eylea™, lijekovi protiv raka Stivarga™ i Xofigo™ i lijek protiv plućne hipertenzije Adempas™ postigli su ukupnu prodaju od 750 milijuna eura (3. kvartal 2013: 407 milijuna eura). Među poznatim farmaceutskim proizvodima, intrauterina sredstva koja oslobađaju hormone iz grupacije proizvoda Mirena™ zabilježila su najveći rast, s prodajom nakon prilagođavanja valute povećanom za 26,5 posto. Prodaja proizvoda Aspirin™ Cardio za sekundarnu prevenciju srčanog udara porasla je za 13,3 posto (prilagođavanje valute). S druge strane, poslovanje vezano za lijek protiv multiple skleroze Betaferon™/Betaseron™ palo je 12,5 posto (prilagođavanje valute), opet djelomično i zbog povećane konkurencije u SAD-u. Prodaja lijeka za zgrušnjavanje krvi Kogenate™ pala je za 6,1 posto (prilagođavanje valute) u usporedbi s odličnim kvartalom prethodne godine. Nedostatak kapaciteta bio je i dalje prisutan zbog korištenja proizvodnih kapaciteta za razvoj lijekova protiv hemofilije naredne generacije.

Prodaja u podskupini Consumer Care porasla je za 2,4 posto (prilagođavanja valute i portfolija) na 1.921 milijuna eura. Ovaj rast pokrenule su divizije Consumer Care i Animal Health. U podskupini Consumer Care, analgetici Aleve™ i Aspirin™ imali su velike dobitke od 14,2 posto (prilagođavanje valute), odnosno 6,5 posto (prilagođavanje valute). Proizvodi za njegu kože Bepanthen™/ Bepanthol™ takođerr su imali veoma dobar učinak jer je prodaja porasla za 11,7 posto (prilagođavanje valute). Nasuprot tome, poslovanje u oblasti dodataka u ishrani One A Day™ smanjeno je uglavnom zbog smanjene prodaje u SAD-u, i palo je za 10,7 posto (prilagođavanje valute) u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Prodaja odjela Medical Care ponovo je pala, uglavnom zbog smanjenog poslovanja područja Diabetes Care u SAD-u i Njemačkoj. U odjelu Animal Health, prodaja ogrlice protiv krpelja i buha Foresto™ u Europi se posebno dobro odvijala.

EBITDA prije odbitka posebnih stavki kompanije Bayer HealthCare od 1.402 milijuna eura blago je povećana u usporedbi s istim kvartalom prethodne godine (3. kvartal 2013: 1.392 milijuna eura). Veoma dobar napredak u poslovanju kompanije Pharmaceuticals nastavio je da se pozitivno odražava na zaradu. Ipak, zarada je umanjena većim troškovima prodaje u oba područja, većom potrošnjom u oblasti istraživanja i razvoja u podskupini Pharmaceuticals i negativnim efektima valute od oko 70 milijuna eura (efekt valute donio je minus od otprilike 5 posto).


CropScience napreduje u svim jedinicama i regijama

Prodaja u poslovima u oblasti poljoprivrede (CropScience) u trećem kvartalu porasla je za 12,7 posto (prilagođavanja valute i portfolija 14,6 posto) na 1.929 milijuna eura (3. kvartal 2013: 1.712 milijuna eura). „I naša podskupina Crop Protection/Seeds kao i Environmental Science doprinijele su ovom ohrabrujućem napretku“, izjavio je Dekkers. Prodaja je porasla za 23,2 posto (prilagođavanje valute) u Sjevernoj Americi i za 19,3 posto (prilagođavanje valute) u Latinskoj Americi/Africi/na Bliskom Istoku. Podskupina je takođerr ostvarila dvoznamenkasti rast u Europi (prilagođavanje valute 12,8 posto). Prodaja u Aziji/Pacifičkoj regiji bila je na razini istog kvartala prethodne godine (prilagođavanje valute plus 1,0 posto).

Sve jedinice odjela Crop Protection pozitivno su poslovale. Jedinice Fungicides i Herbicides zabilježile su dvoznamenkaste stope rasta, 16,5 odnosno 15,8 posto (prilagođavanje valute i portfolija), dok je prodaja u jedinicama Insecticides (prilagođavanje valute i portfolija plus 8,6 posto) i SeedGrowth (prilagođavanje valute i portfolija plus 4,3 posto) nastavila rasti. Novi proizvodi odjela Crop Protection koji su predstavljeni od 2006. ponovo su značajno doprinijeli pozitivnoj prodaji u trećem kvartalu. Prodaja CropScience skoro je udvostručena u poslovanju jedinice Seeds (prilagođavanje valute i portfolija plus 95,6 posto.) Prodaja sjemena pamuka doživjela je poseban pozitivan porast. Prodaja Environmental Science je porasla za 7,9 posto (prilagođavanja valute i portfolija). Potrošački proizvodi zabilježili su velike dobitke, dok je poslovanje s proizvodima za profesionalne korisnike takođerr unapređeno.

EBITDA prije odbijanja posebnih stavki u podskupini CropScience povećan je za 24,1 posto u usporedbi s istim kvartalom prethodne godine na 278 milijuna eura (3. kvartal 2013: 224 milijuna eura). I dok je poslovni razvoj bio povoljan, uz znatno veće obujme i prodajne cijene, troškovi istraživanja i razvoja kao i prodaje bili su mnogo viši.

MaterialScience značajno povećava obujm

Prodaja u poslovima vezanim za visoko tehnološke polimerne materijale (MaterialScience) u trećem kvartalu porasla je za 4,8 posto (prilagođavanja valute i portfolija 5,3 posto) na 3.036 milijuna eura (3. kvartal 2013: 2.897 milijuna eura). Ovaj rast rezultat je znatno većih obujma za Polycarbonates, Polyurethanes i Coatings, Adhesives, Specialties (CAS). Prodajne cijene bile su nešto niže u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

Prodaja sirovina (Polyurethanes) porasla je za 5,7 posto (prilagođavanje valute i portfolija) zahvaljujući povećanoj potražnji kupaca u skoro svim glavnim granama potrošačke industrije. Prodaja u poslovima vezanim za visoko tehnološku plastiku (Polycarbonates) porasla je za 8,0 posto (prilagođavanja valute i portfolija) uglavnom zahvaljujući povećanoj potražnji kupaca u automobilskoj industriji i industriji elektrike/elektronike. Prodaja u jedinici Coatings, Adhesives, Specialties (CAS) porasla je za 5,1 posto (prilagođavanje valute i portfolija) zahvaljujući većem obujmu u Aziji/Pacifičkoj regiji i Europi.

EBITDA prije odbijanja posebnih stavki kompanije MaterialScience blago je pao za 3,5 posto na 334 milijuna eura (3. kvartal 2013: 346 milijuna eura). Zaradu su povećali veći obujmi, unapređenje efikasnosti i nešto niži troškovi sirovina i energije, ali je ona smanjena zbog opadanja prodajnih cijena i negativnih efekata valute od oko 10 milijuna eura. Dodatni faktor bio je jednokratni prihod od 17 milijuna eura u istom kvartalu prethodne godine.

Značajan porast prodaje i zarade u prvih devet mjeseci

Prodaja Bayer Grupe je porasla za 3,1 posto (prilagođavanja valute i portfolija 7,3 posto) u prvih devet meseci 2014. na 31.200 milijuna eura (9M 2013: 30.269 milijuna eura). EBIT je porastao za 15,6 posto na 4.945 milijuna eura (9M 2013: 4.279 milijuna eura), a EBITDA prije odbijanja posebnih stavki za 5,0 posto na 6.966 milijuna (9M 2013: 6.632 milijuna eura) što odražava negativne efekte valute od oko 440 milijuna eura i dodatne troškove istraživanja i razvoja od oko 260 milijuna eura. Neto prihod porastao je za 17,1 posto na 3.202 milijuna eura (9M 2013: 2.734 milijuna eura), a osnovna zarada po akciji za 7,1 posto na 4,83 eura (9M 2013: 4,51 eura).

Strateška usredotočenost na Life Science poslovanje

Dekkers je izjavio da kompanija Bayer nije bila samo operativno uspješna u trećem kvartalu, objašnjavajući da je kompanija rad Grupe usmjerila k potpunoj fokusiranosti na Life Science kompanije - HealthCare i CropScience. MaterialScience će biti izdvojena na burzu kao posebna kompanija najkasnije sredinom 2016. godine. „Sigurni smo da je ova strateška odluka dobra i za Bayer i za MaterialScience i da će omogućiti objema kompanijama da stvore vrijednost na duge staze, što će stvoriti dva svjetska šampiona“, naglasio je Dekkers. „Bayer će postati kompanija koja se bavi isključivo Life Science poslovanjem i koja je poznata po svom uspjehu na polju znanosti i inovacije - temelj na kojem se kompanija može nastaviti razvijati“, rekao je generalni direktor kompanije Bayer. Cilj je da MaterialScience postane vodeći opskrbljivač polimerima s direktnim pristupom tržištu kapitala radi stalnog razvoja svog poslovanja.

„Mi smo također nastavili s jačanjem naših Life Science kompanija preuzimanjem poslovanja u Consumer Care području kompanije Merck & Co., Inc. koje je završeno početkom listopada“, rekao je Dekkers. Preuzimanje je omogućilo kompaniji HealthCare svjetsku poziciju broj dva u oblasti lijekova koji se izdaju bez recepta (OTC). Strateška farmaceutska suradnja dogovorena između kompanija Bayer i Merck & Co., Inc. u području modulatora solubilne gvanilat ciklaze (sGC) također je stupila na snagu prilikom preuzimanja. Cilj suradnje je da se ojačaju razvojne mogućnosti kompanije HealthCare u području kardiovaskularne terapije.

Povišena očekivanja za 2014.

U svjetlu jakog poslovnog učinka, uključujući i poslovanje u vezi s odjelom Consumer Care koje je preuzeto od kompanije Merck & Co., Inc kao i trenutna predviđanja o valuti, Bayer je povećao svoju prognozu za 2014. U pogledu četvrtog kvartala 2014. sada se koristi devizni tečaj od 30.09.2014. Prognoza također uzima u obzir preuzimanje poslovanja vezanog za Consumer Care kompanije Merck & Co., Inc. koje je završeno 1. listopada 2014. Bayer očekuje da će ovaj posao doprinijeti dodatnom prodajom od 300 do 350 milijuna eura i EBITDA prije odbitka posebnih stavki od oko 70 milijuna eura u četvrtom kvartalu 2014.

Grupa potvrđuje svoje predviđanje da bi prodaja trebala porasti za oko 6 posto poslije prilagođavanja efekata valute i portfolija. Prihvaćajući negativne efekte valute od oko 3 posto (prethodno: oko 4 posto) u usporedbi sa prethodnom godinom, kompanija Bayer trenutno očekuje da prodaja na nivou Grupe bude oko 42 milijarde eura (prethodno: oko 41 milijarda eura). Bayer sada planira povećati EBITDA prije odbitka specijalnih stavki srednjim jednoznamenkastim postotkom (prethodno: nizak do srednji jednoznamenskasti postotak). Ovime se prihvaćaju i ukupni očekivani negativni efekti valute od oko 450 milijuna eura ili približno 5 posto (prethodno: oko 550 milijuna eura ili približno 6 posto). Cilj kompanije Bayer sada je povećati osnovnu zaradu po akciji do srednjeg do visokog jednoznamenkastog postotka (prethodno: srednji jednoznamenskasti postotak). Prognoza za osnovnu zaradu po akciji uključuje i ukupne negativne efekte valute od oko 7 posto (prethodno: oko 9 posto).

Grupa očekuje neto posebne naknade od 350 milijuna eura. Veliki dio ovog iznosa - 300 milijuna eura - odnosi se na preuzimanje poslovanja u Consumer Care području kompanije Merck & Co., Inc. i ugovorene suradnje u području modulatora solubilne gvanilat ciklaze (sGC). Bayer očekuje neto financijsko dugovanje na kraju godine od oko 20 milijardi eura.

HealthCare i dalje očekuje poboljšanje prodaje u smislu srednjeg jednoznamenkastog postotka na osnovu prilagođavanja valute i portfolija. Tako bi prodaja dostigla približno 20 milijardi eura (prethodno: približno 19,5 milijardi eura) uključujući i poslovanje u Consumer Care području preuzeto od kompanije Merck & Co., Inc. Podskupina predviđa da će EBITDA prije odbitka posebnih stavki porasti za nizak jednoznamenskasti postotak (prethodno: blago je nadmašio razinu istog razdoblja prethodne godine).

Za odjel Pharmaceuticals, Bayer potvrđuje svoje predviđanje da bi prodaja trebala porasti za oko 10 posto poslije prilagođavanja efekata valute i portfolija, i predviđa povećanje od srednjeg jednoznamenkastog postotka (prethodno: nizak do srednji jednoznamenskasti postotak) EBITDA prije odbitka posebnih stavki. Povećanje prodaje od niskog jednoznamenkastog postotka na osnovu prilagođavanja valute i portfolija planira se za odjel Consumer Care. Uglavnom zbog slabih tržišnih uvjeta za Diabetes Care, očekuje se da EBITDA prije odbitka specijalnih stavki bude na razini (prethodno: ispod razine) prethodne godine.

Bayer povećava predviđanja za CropScience u svjetlu ohrabrujućeg rasta u tom području. Podskupina sada očekuje da prodaja poraste za oko 10 posto (prethodno: visok jednoznamenskasti postotak) nakon prilagođavanja efekata valute i portfolija, i da stoga raste znatno brže od tržišta. Očekuje se da EBITDA prije odbitka specijalnih stavki poraste za srednji jednoznamenskasti postotak (prethodno: nizak jednoznamenskasti postotak).

MaterialScience i dalje očekuje poboljšanje prodaje tokom 2014. u smislu srednjeg jednoznamenkastog postotka na osnovu prilagođavanja valute i portfolija. Podskupina sada također očekuje i značajan porast (prethodno: porast) EBITDA prije odbitka posebnih stavki. U četvrtom kvartalu 2014. godine, MaterialScience očekuje mali porast prodaje, s EBITDA prije odbitka posebnih stavki na nivou istoe razine prethodne godine.

Napomena za urednike:
Sljedeća tablica sadrži ključne podatke za Bayer Grupu i njene podgrupe za treći kvartal i prvih devet mjeseci 2014.

Cjelokupan financijski izvještaj od 30.09.2014. možete pronaći na www.stockholders-newsletter-q3-2014.bayer.com.

Prezentaciju dr Marijna Dekkersa možete pronaći na www.bayer.com/media.