01 ožujka 2018

Bayerovo poslovanje na razini prethodne godine – u skladu sa strategijom

Leverkusen, 28. veljače 2018. – Bayer je u 2017. godini poslovao na razini prethodne godine. Kompanija je u strateškom smislu ostvarila dobar napredak.
 Zoom image

Kompanija je u strateškom smislu ostvarila dobar napredak. „Poduzeli smo značajne korake u smjeru predloženog stjecanja Monsanta“, rekao je Predsjednik Uprave Werner Baumann u srijedu na Tiskovnoj konferenciji za financije u Leverkusenu. Odjel Pharmaceuticals ostvario je još jednu rekordnu godinu u poslovanju. Prodaja i zarada pale su u odjelima Consumer Health i Crop Science – međutim, u slučaju potonjeg, takav razvoj događaja može se pripisati teškoj situaciji u Brazilu. Odjel Animal Health zabilježio je rast u prodaji i zaradi. „Usredotočeni smo na naše ciljeve i uvjereni smo u našu dugoročnu perspektivu. Stoga imamo dobre razloge da s optimizmom gledamo prema budućnosti“, rekao je Baumann.

Bayer je prošle godine dobio dodatna odobrenja za predloženo stjecanje Monsanta. „Nedavno su brazilske državne vlasti za zaštitu tržišnog natjecanja dale zeleno svjetlo. To je jedan od ključnih koraka na putu ka zaključivanju te transakcije. Ipak je Brazil jedno od najvažnijih svjetskih poljoprivrednih tržišta“, rekao je Baumann. Do sada je sveukupno više od polovice od oko 30 državnih vlasti diljem svijeta odobrilo stjecanje. Iako Bayer i dalje blisko surađuje s uključenim institucijama, postaje očito da će za postupke ispitivanja biti potrebno više vremena. „Sada je naš cilj steći mogućnost zaključiti tu transakciju u drugom tromjesečju 2018.“ objašnjava Baumann. „To ne utječe na naše očekivanje uspješnog zaključka regulatornog pregleda niti na naše uvjerenje da je ovo ispravan korak.“

Prošle je godine za predloženo stjecanje Monsanta i povezane postupke kontrole spajanja važan bio ugovorni sporazum o prodaji određenih Crop Science tvrtki BASF-u. „Sada smo se obvezali i na prodaju cjelokupnog poslovanja vezanog uz povrtno sjemenje. Određene dodatne poslovne djelatnosti Bayera i Monsanta možda će se također prodati ili će se prava na njih licencirati“, rekao je Baumann. Na taj način Bayer aktivno rješava primjedbe vlasti za zaštitu tržišnog natjecanja. Svaka prodaja i licenciranje podliježu uspješnom zaključivanju predloženog stjecanja Monsanta, koje ostaje podložno uobičajenim uvjetima zaključivanja, uključujući dobivanje potrebnih regulatornih odobrenja.

Prema Baumannu, kompanija je prošle godine napravila velik iskorak prema ostvarivanju potpunog odvajanja od Covestra u srednjoročnom razdoblju prodajom približno 36 posto udjela u tom društvu za 4,7 milijardi eura. Bayer je de facto ustupio kontrolu nad Covestrom i dekonsolidirao to društvo krajem rujna. Bayerov izravni udio u Covestru trenutno iznosi 14,2 posto. Još 8,9 posto udjela ima Bayer Pension Trust.

„U operativnom smislu, godina 2017. bila je godina uspona i padova“, rekao je glavni izvršni direktor Bayera. Prodaja Bayer Grupe povećala se za 1,5 posto nakon korekcije valute i portfelja (prijavljeno: 0,2 posto) na 35,015 milijardi eura. U iznosu od 9,288 milijardi eura, EBITDA prije odbitka posebnih stavki bila je na razini prethodne godine unatoč negativnom utjecaju valute. EBIT se povećao za 2,9 posto na 5,903 milijarde eura nakon posebnih troškova od 1,227 milijardi eura (2016.: 1,088 milijardi eura). Posebni troškovi uključivali su uglavnom gubitke od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine, troškove u vezi s predloženim stjecanjem Monsanta i programima povećanja učinkovitosti te pričuve za sudske sporove i pravne rizike. EBIT prije odbitka posebnih stavki povećao se za 4,5 posto na 7,130 milijardi eura. Neto zarada povećala se za 61,9 posto na 7,336 milijardi eura, a osnovna zarada po dionici od kontinuiranih operacija za 1,0 posto na 6,74 eura.

Operativni novčani tok od kontinuiranih operacija povećao se za 2,7 posto na 6,611 milijardi eura. „Zadovoljni smo jer smo uspjeli značajno smanjiti naš neto financijski dug u 2017. godini“, rekao je glavni financijski direktor Johannes Dietsch. Neto financijski dug smanjen je za 69,5 posto na 3,595 milijardi eura. Ostvareni su novčani primici od poslovnih aktivnosti i od prodaje udjela u Covestru. „Stoga smo u dobrom položaju za predstojeće aktivnosti financiranja vezane uz predloženo stjecanje Monsanta“, rekao je Dietsch.

Za više informacija posjetite www.bayer.com.


Upozoravajuće izjave koje se odnose na informacije s pogledom u budućnost
Određene izjave sadržane u ovom priopćenju mogu predstavljati „izjave s pogledom u budućnost“. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od onih planiranih ili predviđenih u izjavama s pogledom u budućnost. Čimbenici koji bi mogli utjecati na to da se stvarni rezultati materijalno razlikuju uključuju sljedeće: neizvjesnosti glede vremena transakcije, mogućnost da stranke možda neće biti u mogućnosti ostvariti očekivane sinergije i operativnu učinkovitost spajanjem unutar očekivanih rokova ili uopće i uspješno integrirati Monsantovo poslovanje u poslovanje kompanije Bayer; ta integracija možda će biti teža, dugotrajnija i skuplja nego što se očekuje; prihodi nakon te transakcije možda će biti manji nego što se očekuje; operativni troškovi, gubitak kupaca i narušavanje poslovanja (uključujući, bez ograničenja, teškoće u održavanju odnosa sa zaposlenicima, kupcima, klijentima ili dobavljačima) možda će biti teži nego što se očekuje nakon transakcije; zadržavanje određenih ključnih zaposlenika u Monsantu; rizike povezane s odvlačenjem pozornosti rukovodstva od tekućih poslova zbog transakcije; uvjeti za dovršetak transakcije možda neće biti zadovoljeni ili se regulatorna odobrenja potrebna za transakciju neće dobiti pod očekivanim uvjetima ili prema predviđenom rasporedu; mogućnost stranaka da zadovolje očekivanja u pogledu vremena, završetka i računovodstvene i porezne obrade spajanja; utjecaj zaduženosti nastale kod Bayera u vezi s transakcijom i mogući utjecaj na rejting zaduženosti Bayera; učinke kombinacije poslovanja Bayera i Monsanta, uključujući i kombinirano buduće financijsko stanje, rezultate poslovanja, strategije i planove kompanije; druge čimbenike navedene u Monsantovom godišnjem izvješću na obrascu 10-K podnesenom američkoj Komisiji za vrijednosne papire („SEC“) za fiskalnu godinu koja je završila 31. kolovoza 2016. godine te u drugim Monsantovim podnescima SEC-u, koji su dostupni na http://www.sec.gov i na Monsantovoj stranici www.monsanto.com; i druge čimbenike o kojima se raspravlja u javnim izvješćima Bayera koji su dostupni na Bayerovoj stranici www.bayer.com. Bayer i Monsanto ne preuzimaju nikakvu obvezu da ažuriraju podatke u ovom priopćenju, osim ako nije drugačije propisano zakonom. Čitatelji se upozoravaju da se ne oslanjaju neopravdano na ove izjave s pogledom u budućnost koje su donesene s obzirom na činjenice poznate na dan priopćen.