21 studenoga 2018

Novi korak u transparentnosti sredstava za zaštitu bilja:

Bayer otvara pristup svojim studijama glifosata

Bayer je najavio da će uskoro objaviti studije o sigurnosti sredstava za zaštitu bilja sa sažetkom o glifosatu na svojoj namjenskoj platformi za transparentnost znanstvenih podataka nužnih za procjenu sigurnosti sredstava za zaštitu bilja. Objava informacija o glifosatu obilježit će prvu godišnjicu Bayerove incijative za transparentnost, koja je pokrenuta 7. prosinca prošle godine, a nedavno je u Londonu osvojila nagradu Agrow Award za inicijativu s najboljim javnim dosegom u području poljoprivrede.

 

Liam Condon, član Uprave Bayer AG i predsjednik Odjela Crop Science izjavio je: "Svjesni smo da ljudi diljem svijeta žele više informacija o glifosatu, stoga im želimo ponuditi pristup podacima o sigurnosti glifosata koje posjedujemo na našoj platformi za transparentnost. Ova platforma je postavila nove standarde odgovornosti u sektoru; obvezali smo se koristiti je kao mjesto odakle se znanstveno utemeljene činjenice nastavljaju dijeliti s javnošću."

 

Osim sažetaka studija o glifosatu, koje će biti dostupne 7. prosinca, sljedeće godine  bit će omogućen i pristup temeljnim izvješćima o sigurnosti glifosata u vlasništvu kompanije Bayer, koji su predani na pregled u postupku obnove dozvole za uporabu glifosata u Europi.

 

Bayerova platforma za trasparentnost pokazuje da je transparentnost studija o sigurnosti zaštite bilja moguće osigurati uz istovremeno očuvanje povjerljivih poslovnih informacija.