02 listopada 2017

Bayer i ove godine na Dow Jones svjetskoj listi održivog razvoja

Kompanija je posebno visoko ocijenjena u području integriranog izvješćivanja, kadrovskog razvoja, poštivanja ljudskih prava te upravljanjem odnosima s dobavljačima

Globalna kemijska i farmaceutska kompanija Bayer i ove je godine uvrštena na Dow Jones svjetsku listu održivog razvoja. To je već osamnaesti put zaredom da je Bayer uvršten na listu, odnosno bez prekida sve od 1999. godine otkako lista postoji. Time je potvrđen status kompanije Bayer kao predvodnika u održivoj poslovnoj praksi unutar farmaceutske i kemijske industrije na globalnom nivou.

Dow Jones svjetska lista održivog razvoja služi kao vodič za institucionalne investitore koji u svojim investicijskim strategijama posebnu vrijednost daju održivosti. "Ponosni smo što je naša kompanija i ove godine uvrštena na tako renomirani indeks", kazao je dr. Hartmut Klusik, član Upravnog odbora Bayera zadužen za ljudske resurse, tehnologiju i održivost. "Održivost je ključni element naše korporativne strategije. Mi sustavno ulažemo napore da integriramo aspekte održivosti u naše svakodnevne radne rutine kako bismo osigurali dugoročni uspjeh kompanije i bili sigurni da naše aktivnosti imaju pozitivan učinak na društvo", dodao je dr. Klusik.

Švicarska rejting agencija RobecoSAM procijenila je više od dvije tisuće najvećih globalnih kompanija koje kotiraju na burzi u ime davatelja indeksa S&P Dow Jones prema principu "najbolji u klasi": Dow Jones svjetska lista navodi 10 posto kompanija u određenom sektoru na temelju opsežnog niza ekonomskih, ekoloških, etičkih i socijalnih kriterija. U svom sektoru, Bayer je posebno visoko ocijenjen u području integriranog izvješćivanja, kadrovskog razvoja, poštivanja ljudskih prava te upravljanjem odnosima s dobavljačima.