25 kolovoza 2017

Bayer će nastaviti aktivnu suradnju s Europskom komisijom

22.8.2017. Bayer je potvrdio da je Europska komisija započela s drugom fazom analize akvizicije Monsanta.

Iz Bayerove središnjice u Leverkusenu izvjestili su kako je s obzirom na ukupnu veličinu i opseg transakcije detaljnija analiza akvizicije bila očekivana, te da će Bayer i dalje nastaviti konstruktivno surađivati s Europskom komisijom.


Obje tvrtke su 30. 6. obavijestile Europsku komisiju o transakciji, te su svoje odveze podnijele do 31.7. Bayer vjeruje da će predložena kombinacija biti vrlo korisna za poljoprivrednike i potrošače, te će nastaviti blisku i aktivnu suradnju s Europskom komisijom u istrazi.


Bayer je otvoren za nastavak konstruktivnog rada s Komisijom s ciljem i očekivanjem da će transakcija biti odobrena do kraja ove godine.


Službenu objavu Europske komisije o akviziciji pronađite na linku: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2762_en.htm

 
Upozoravajuće izjave koje se odnose na informacije s pogledom u budućnost

Određene izjave sadržane u ovom priopćenju mogu predstavljati „izjave s pogledom u budućnost“. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od onih planiranih ili predviđenih u izjavama s pogledom u budućnost. Čimbenici koji bi mogli utjecati na to da se stvarni rezultati materijalno razlikuju uključuju sljedeće: neizvjesnosti glede vremena transakcije, mogućnost da stranke možda neće biti u mogućnosti ostvariti očekivane sinergije i operativnu učinkovitost spajanjem unutar očekivanih rokova ili uopće i uspješno integrirati Monsantovo poslovanje u poslovanje kompanije Bayer; ta integracija možda će biti teža, dugotrajnija i skuplja nego što se očekuje; prihodi nakon te transakcije možda će biti manji nego što se očekuje; operativni troškovi, gubitak kupaca i narušavanje poslovanja (uključujući, bez ograničenja, teškoće u održavanju odnosa sa zaposlenicima, kupcima, klijentima ili dobavljačima) možda će biti teži nego što se očekuje nakon transakcije; zadržavanje određenih ključnih zaposlenika u Monsantu; rizike povezane s odvlačenjem pozornosti rukovodstva od tekućih poslova zbog transakcije; uvjeti za dovršetak transakcije možda neće biti zadovoljeni ili se regulatorna odobrenja potrebna za transakciju neće dobiti pod očekivanim uvjetima ili prema predviđenom rasporedu; mogućnost stranaka da zadovolje očekivanja u pogledu vremena, završetka i računovodstvene i porezne obrade spajanja; utjecaj zaduženosti nastale kod Bayera u vezi s transakcijom i mogući utjecaj na rejting zaduženosti Bayera; učinke kombinacije poslovanja Bayera i Monsanta, uključujući i kombinirano buduće financijsko stanje, rezultate poslovanja, strategije i planove kompanije; druge čimbenike navedene u Monsantovom godišnjem izvješću na obrascu 10-K podnesenom američkoj Komisiji za vrijednosne papire („SEC“) za fiskalnu godinu koja je završila 31. kolovoza 2016. godine te u drugim Monsantovim podnescima SEC-u, koji su dostupni na http://www.sec.gov i na Monsantovoj stranici www.monsanto.com; i druge čimbenike o kojima se raspravlja u javnim izvješćima Bayera koji su dostupni na Bayerovoj stranici www.bayer.com. Bayer i Monsanto ne preuzimaju nikakvu obvezu da ažuriraju podatke u ovom priopćenju, osim ako nije drugačije propisano zakonom. Čitatelji se upozoravaju da se ne oslanjaju neopravdano na ove izjave s pogledom u budućnost koje su donesene s obzirom na činjenice poznate na dan priopćen.