Kako znamo da su sredstva za zaštitu bilja sigurna?

Kompanije vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu bilja, kako u razvoju samih proizvoda, tako i u njihovoj upotrebi na polju. Registracija sredstava za zaštitu bilja je strogo regulirana i riječ je o procesu koji zahtijeva jako puno vremena.

 

Agencije Europske unije i njenih država članica precizno su definirale studije i dokumente koji moraju biti podneseni za odobrenje novog sredstva za zaštitu bilja. Proizvodi su odobreni na period od 10 godina, nakon čega se mora predati zahtjev za ponovno odobrenje te se detaljno pregledava postoje li nova saznanja koja mogu biti prepreka za produženje registracije sredstva.

 

Jednako kao u procesu odobravanja lijekova, automobila, aviona  i bilo kojih drugih proizvoda, i ovdje kompanija koja traži registraciju sredstva za zaštitu bilja mora ispuniti sve zahtjeve od strane regulatornih tijela. Jedan od koraka su vrlo opsežne studije kojima se dokazuje da navedeni proizvod nije štetan za ljude, životinje i okoliš. Što se tiče sigurnosti, aktivne tvari sredstava za zaštitu bilja spadaju u najstrože kontrolirane i ispitivane supstance u svijetu. Bayer je sve studije o sigurnosti njegovih sredstava za zaštitu bilja učinio javnima, a sve s ciljem povećavanja transparentnosti. Navedene studije možete pogledati na https://cropscience-transparency.bayer.com/.

 

 

Ovdje vidimo primjer registracije aktivne tvari u Njemačkoj. Važno je znati da, kada je određena aktivna tvar odobrena u jednoj zemlji članici EU, ista ta tvar je automatski odobrena u svim zemljama EU. Ali tu priča ne staje i to ne znači da je sredstvo za zaštitu bilja time registrirano. Nakon odobrenja aktivne tvari na razini EU, svaka zemlja članica koja želi staviti na tržište određeni proizvod za zaštitu bilja, mora još predati zahtjev za registraciju lokalnom regulatornom tijelu i dobiti odobrenje od istoga kako bi se to sredstvo moglo prodavati u toj zemlji.

Drugim riječima, kada je aktivna tvar odobrena u Hrvatskoj jer je odobrena na razini EU, nije automatski odobreno i sredstvo za zaštitu bilja koje sadrži tu aktivnu tvar. Naime, proizvođač mora predati zahtjev za registraciju sredstva Ministarstvu poljoprivrede koje, u suradnji sa Zavodom za zaštitu bilja i Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada, detaljno pregledava cjelokupnu dokumentaciju te donosi odluku o odobrenju ili odbijanju registracije spomenutog sredstva.