Što kombinacija Bayera i Monsanta znači za budućnost poljoprivrede?

Budući izazovi za poljoprivredu su ogromni: globalni rast stanovništva, rastuća potražnja za hranom i smanjivanje površina po glavi stanovnika zahtijevaju nova rješenja. Zajedničkom snagom Monsanta i Bayera možemo osigurati konstantna ulaganja u istraživanja i inovacije, kako bismo se spremno suočili s izazovima stavljenim pred današnju poljoprivredu.

Monsanto trenutno zauzima vodeću poziciju u svijetu u području sjemenarstva i poljoprivrednih inovacija, a u kombinaciji s Bayerovom vodećom pozicijom u zaštiti bilja, stvara se komplementarna kombinacija, koja će poljoprivrednicima osigurati najpotpuniji set alata za ostvarivanje većih prinosa, bolje učinkovitosti, ali i pružiti zaštitu okoliša.


Zajednički godišnji budžet Bayera i Monsanta za istraživanje i razvoj iznosi 2,4 milijarde eura, što je najveći budžet za istraživanje i razvoj u poljoprivrednoj industriji. Takva ulaganja omogućuju nam brži razvoj većeg broja poljoprivrednih rješenja, te njihovu dostupnost poljoprivrednicima.

Kombiniranjem poslovanja ne kanimo se usredotočiti tek na jednu ili nekoliko vrsta poljoprivredne proizvodnje, već želimo osigurati slobodu izbora poljoprivrednicima i potrošačima, te zagovaramo raznolikost. Naš je cilj pomoći poljoprivrednicima da proizvode produktivnije i održivije, te osigurati potrošačima pravo na izbor i raznolikost hrane koju kupuju. Naše poslovanje se odnosi na sve vrste poljoprivrede – od konvencionalne do ekološke, kao i na sve vrste poljoprivrednika – od velikih do malih. Uostalom, više od 500 milijuna malih poljoprivrednika proizvodi oko pola svjetske hrane.

 

 

Daljnjim ulaganjima i razvojem inovacija činimo današnju poljoprivredu sve učinkovitijom i održivijom. Održive poljoprivredne prakse štite vodu, smanjuju eroziju tla, potrošnju goriva i doprinose očuvanju bioraznolikosti, no potreban je još veći napredak kako bi se zadovoljile prehrambene potrebe sutrašnjice. Zajedničke snage Bayera i Monsanta, dvaju lidera u održivim poljoprivrednim praksama, omogućit će taj napredak.