28.03.2019.

Bayer najavio objavu svih studija o glifosatu

28.3.2019. – Bayer je najavio da će objaviti svih 107 studija o sigurnosti glifosata koje su u vlasništvu kompanije, a koje su dostavljene Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA) u postupku produženja odobrenja za korištenje glifosata u Europskoj uniji (EU). Pristup svim studijama bit će omogućen na zahtjev, a podrazumijeva sva povezana detaljna istraživanja o sigurnosti glifosata za koje Bayer u cijelosti posjeduje prava.

U svibnju 2017. godine zastupnici Europskog parlamenta Zelenih, odnosno Europskog slobodnog saveza (EFA), podnijeli su tužbu protiv Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) kod Općeg suda EU-a u kojoj su zatražili pristup svim dokumentima korištenim u pregledu za produženje odobrenja za glifosat u EU, a kojima je do sada bio omogućen tek djelomičan pristup. Opći sud Europske unije nedavno je poništio odluku EFSA-e o odbijanju punog pristupa ispitivanjima toksičnosti i kancerogenosti koja su korištena u tom pregledu.

 

Sporne studije odnose se na sigurnost glifosata, međutim Bayer, koji je danas potpuni vlasnik izvornog proizvođača sredstava za zaštitu bilja na bazi glifosata – Monsanta, objavio je da će omogućiti pristup svim studijama o glifosatu koje posjeduje, odnosno preostalih 107 studija koje nisu bile dostupne javnosti te ih javno objaviti na svojoj stranici za transparentnost.

 

Bayer je i ranije zagovarao transparentnost znanstvenih istraživanja zbog čega je još 2017. godine pokrenuo stranicu za transparentnost podataka o sredstvima za zaštitu bilja, kako bi uklonio prepreke u stvaranju povjerenja između industrije i javnosti te potaknuo dijalog o sredstvima za zaštitu bilja temeljen na znanstvenim činjenicama. Bayer je i ranije, u prosincu 2018. godine, objavio više od 300 sažetaka studija o sigurnosti glifosata, a sada će objaviti i sve ostale.

 

 

#

 

O Bayeru

 

Bayer je multinacionalna kompanija koja razvija vrhunske proizvode u području zdravstvene zaštite i poljoprivrede. Bayerovi proizvodi i usluge namijenjeni su dobrobiti ljudi i poboljšanju kvalitete života. Grupa Bayer istovremeno stvara vrijednost kroz inovacije, rast i visoku profitabilnost. Bayer je predan načelima održivog razvoja te društvenoj i etičkoj odgovornosti. U 2018. fiskalnoj godini Grupa je zapošljavala 117 000 ljudi i ostvarila prodaju u vrijednosti od 39,6 milijardi eura. Kapitalni izdatci iznosili su 2,6 milijarde eura, dok je u istraživanje i razvoj uloženo 5,2 milijardi eura. Za više informacija posjetite www.bayer.com.

 

 

Kontakt:

Matea Jakovina, + 385 99 4946 272

e-pošta: matea.jakovina.ext@bayer.com

 

 

 

Prognostičke izjave

 
Ovo priopćenje može sadržavati izjave koje su zasnovane na prognozama, trenutnim pretpostavkama i predviđanjima rukovodstva Grupe Bayer, odnosno Bayerovih odjela. Različiti poznati i nepoznati rizici, nesigurnosti i drugi čimbenici mogu dovesti do značajnih razlika između navedenih najava i stvarnih rezultata, financijskog stanja, razvoja ili uspješnosti poslovanja Grupe. To uključuje i čimbenike spomenute u javnim izvješćima kompanije Bayer, dostupnima na www.bayer.com. Bayer ne preuzima nikakvu odgovornost za ažuriranje prognostičkih izjava ili njihovo prilagođavanje budućim događajima odnosno okolnostima.


Napomene uz prognostičke izjave


Određene izjave sadržane u ovom priopćenju mogu biti prognoze budućih događanja. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od planiranih ili predviđenih. Čimbenici koji mogu utjecati na odstupanje stvarnih rezultata uključuju: vremensku neizvjesnost; mogućnost da stranke možda neće biti u mogućnosti ostvariti očekivanu sinergiju i operativnu učinkovitost spajanjem unutar očekivanih rokova kao i općenito uspješnost integracije Monsantovog poslovanja u poslovanje kompanije Bayer ; integracija može biti teža, dugotrajnija i skuplja nego što se očekuje; prihodi nakon te transakcije mogu biti manji od očekivanih; operativni troškovi, gubitak kupaca i narušavanje poslovanja (uključujući i eventualne poteškoće u održavanju odnosa sa zaposlenicima, kupcima, klijentima ili dobavljačima) mogu biti teži nego što se očekuje; zadržavanje određenih ključnih zaposlenika u Monsantu; rizike povezane s odvlačenjem pozornosti rukovodstva od tekućih poslova zbog transakcije; uvjeti za dovršetak transakcije možda neće biti zadovoljeni ili će regulatorna odobrenja potrebna za transakciju  biti pod neočekivanim uvjetima ili nepredviđenom rasporedu; mogućnost stranaka da zadovolje očekivanja u pogledu vremena, završetka i računovodstvene i porezne obrade spajanja; utjecaj zaduženosti Bayera zbog transakcije i mogući utjecaja na Bayerov rejting; učinke kombinacije poslovanja Bayera i Monsanta, uključujući i konsolidirano buduće financijsko stanje, rezultate poslovanja, strategije i planove kompanije; druge čimbenike navedene u Monsantovom godišnjem izvješću na obrascu 10-K podnesenom američkoj Komisiji za vrijednosne papire („SEC“) za fiskalnu godinu koja je završila 31. kolovoza 2017. godine te u drugim Monsantovim podnescima SEC-u, koji su dostupni na www.sec.gov i na www.monsanto.com; kao i druge čimbenike o kojima se raspravlja u javnim izvješćima Bayera dostupnima na www.bayer.com.