21 prosinca 2017

Bayer pokreće projekt za transparentnost

• omogućivanje pristupa sigurnosnim ispitivanjima sredstava za zaštitu bilja
• poticanje otvorenog i transparentnog dijaloga s društvom
• podrška nadležnim tijelima u obradi zahtjeva za podacima

U sklopu svoje inicijative za transparentnost, Bayer je pokrenuo stranicu za omogućavanje pristupa znanstvenim podacima nužnim za procjenu sigurnosti sredstava za zaštitu bilja (https://cropscience-transparency.bayer.com/).

Bayer je 7. prosinca lansirao internetsku stranicu putem koje želi osigurati transparentnost podataka o sredstvima za zaštitu bilja, te pristup informacijama o procesima u proizvodnji hrane. Bayer će, osim pristupa sažetcima izvješća o ispitivanjima sigurnosti velikog broja aktivnih tvari, omogućiti i nekomercijalni pristup izvješćima o ispitivanju sigurnosti, počevši s izvješćem o imidaklopridu.

Kroz postupnu provedbu inicijative o transparentnosti olakšat će se i ubrzati pristup informacijama o sigurnosti ljudi i okoliša. Na stranici su dostupni i videozapisi, te infografike, koje objašnjavaju kontekst regulatorne znanosti. Bayer na ovaj način želi njegovati otvoren i transparentan dijalog s društvom.

„Budući da proturječne izjave o sigurnosti hrane ili tehnologija ljudima otežavaju razlikovanje činjenica od zabluda, ova Bayerova inicijativa predstavlja važan iskorak prema povećanju transparentnosti”, rekao je dr. Adrian Percy, voditelj globalnog Odjela za istraživanje i razvoj Crop Science divizije - „Dijeljenjem podataka o sigurnosti, koji su prethodno bili dostupni isključivo nadležnim tijelima, nastojimo povezati javnost s našom znanstvenom zajednicom na način kojim se izgrađuje povjerenje i iskazuje naša želja za daljnjim omogućavanjem transparentnosti.”

Bayerova nova stranica o inicijativi za transparentnost redovito će se ažurirati. Sljedeća faza, koja je predviđena za početak 2018., omogućit će nekomercijalnim korisnicima podnošenje zahtjeva za dodatnim cjelovitim i detaljnim izvješćima o ispitivanju sigurnosti. Bayer također planira učiniti stranicu dostupnom i na drugim jezicima.

„Želimo da nekomercijalne zainteresirane strane u rasponu od zabrinutih građana do članova znanstvene zajednice imaju mogućnost jednostavnog i lako razumljivog pristupa informacijama koje se tiču sigurnosti kako bi mogli formirati svoje stavove na temelju znanstvenih činjenica” , izjavio je Percy.
////////// Science for a better life

Bayer je globalna kompanija s ključnim djelatnostima u poslovanju Life Science, točnije u područjima zdravstvene skrbi i poljoprivrede. Bayerovi proizvodi i usluge namijenjeni su unaprjeđenju ljudske dobrobiti i kvalitete života. Pritom je jedan od glavnih ciljeva Grupe stvoriti vrijednost putem inovacija, rasta i visoke dohodovnosti. Bayer je posvećen načelima održivog razvoja te društvenoj i etičkoj odgovornosti koju ima kao korporativni građanin. Tijekom fiskalne 2016. g. u Bayeru je bilo zaposleno 115, 200 ljudi, a prihod od prodaje iznosio je 46,8 milijarde eura. Kapitalni izdaci iznosili su 2,6 milijarde eura, a troškovi istraživanja i razvoja 4,7 milijarde eura. Navedeni brojevi uključuju i podatke o poslovanju s visokotehnološkim polimerima koje je 6. listopada 2015. g. izašlo na burzu kao samostalna tvrtka naziva Covestro. Za više informacija posjetite stranicu www.bayer.com.

Kontakt:

Matea Jakovina  +385 165 999 79
e-mail: matea.jakovina.ext@bayer.com

Za više informacija posjetite: https://cropscience-transparency.bayer.com/ , te pogledajte video.


Izjave koje se odnose na budućnost

Ovo priopćenje može sadržavati izjave koje se odnose na budućnost i zasnivaju se na trenutnim pretpostavkama i predviđanjima rukovodstva grupe Bayer, odnosno njezinih podgrupa. Različiti poznati i nepoznati rizici, nesigurnosti i drugi čimbenici mogu dovesti do značajnih razlika između navedenih najava i realnih rezultata, financijskog stanja, razvoja ili uspješnosti poslovanja društva. U te čimbenike spadaju i faktori spomenuti u javnim izvještajima kompanije Bayer, koji su dostupni na Bayerovoj mrežnoj stranici www.bayer.com. Kompanija ne preuzima nikakvu odgovornost za ažuriranje izjava koje se odnose na budućnost ili njihovo prilagođavanje događajima odnosno okolnostima u budućnosti.