21 ožujka 2018

Zatvaranje transakcije planirano u drugom tromjesečju 2018.

Europska komisija odobrila spajanje Bayera i Monsanta

Danas, 21. ožujka 2018., Europska komisija odobrila je spajanje Bayera i Monsanta, ali pod određenim uvjetima.

“Odobrenje od strane Europske komisije je značajan uspjeh i veliki korak u ovom procesu”, rekao je CEO kompanije Bayer, Werner Baumann. “Zajedno s Monsantom, želimo pomoći poljoprivrednicima diljem svijeta da na održiv način proizvode hranu pogodnu, kako za potrošače, tako i okoliš”. Ovim odobrenjem, više od polovice regulatornih tijela, od njih 30-ak sveukupno, je odobrilo akviziciju. Kao što je već poznato brazilska i kineska regulatorna tijela su također dala svoja odobrenja.

Uvjeti koje je Europska komisija postavila se prvenstveno odnose na prodaju određenih dijelova Bayerovog poslovanja, uključujući globalno poslovanje sjemenom, platformu istraživanja i razvoja za hibridnu pšenicu, globalno poslovanje sjemenom povrća. Nadalje, Monsanto mora prodati poslovanje povezano s nematicidom NemaStrike.
Postavljeni uvjeti također uključuju i prijenos tri Bayerova istraživačka projekta u području neselektivnih herbicida te licenciranje Bayerovog portfelja za digitalnu poljoprivredu. Namijenjeni kupac svega navedenog je BASF.

Više detalja pronađite na www.bayer.com.

O Bayeru
Bayer je multinacionalna kompanija koja razvija vrhunske proizvode u području zdravstvene zaštite i poljoprivrede. Bayerovi proizvodi i usluge namijenjeni su dobrobiti ljudi i poboljšanju kvalitete života. Grupa Bayer istovremeno stvara vrijednost kroz inovacije, rast i visoku profitabilnost. Bayer je predan načelima održivog razvoja te društvenoj i etičkoj odgovornosti. U 2017. fiskalnoj godini Grupa je zapošljavala 99 800 ljudi i ostvarila prodaju u vrijednosti od 35 milijardi eura. Kapitalni izdatci iznosili su 2,4 milijarde eura, dok je u istraživanje i razvoj uloženo 4,5 milijardi eura. Za više informacija posjetite www.bayer.com.


Kontakt:
Mihaela Šimić Pavić
Mob: 099 261 8346
Email: mihaela.simic@bayer.com


Prognostičke izjave
Ovo priopćenje može sadržavati izjave koje su zasnovane na prognozama, trenutnim pretpostavkama i predviđanjima rukovodstva Grupe Bayer, odnosno Bayerovih odjela. Različiti poznati i nepoznati rizici, nesigurnosti i drugi čimbenici mogu dovesti do značajnih razlika između navedenih najava i stvarnih rezultata, financijskog stanja, razvoja ili uspješnosti poslovanja Grupe. To uključuje i čimbenike spomenute u javnim izvješćima kompanije Bayer, dostupnima na www.bayer.com. Bayer ne preuzima nikakvu odgovornost za ažuriranje prognostičkih izjava ili njihovo prilagođavanje budućim događajima odnosno okolnostima.


Napomene uz prognostičke izjave
Određene izjave sadržane u ovom priopćenju mogu biti prognoze budućih događanja. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od planiranih ili predviđenih. Čimbenici koji mogu utjecati na odstupanje stvarnih rezultata uključuju: vremensku neizvjesnost; mogućnost da stranke možda neće biti u mogućnosti ostvariti očekivanu sinergiju i operativnu učinkovitost spajanjem unutar očekivanih rokova kao i općenito uspješnost integracije Monsantovog poslovanja u poslovanje kompanije Bayer ; integracija može biti teža, dugotrajnija i skuplja nego što se očekuje; prihodi nakon te transakcije mogu biti manji od očekivanih; operativni troškovi, gubitak kupaca i narušavanje poslovanja (uključujući i eventualne poteškoće u održavanju odnosa sa zaposlenicima, kupcima, klijentima ili dobavljačima) mogu biti teži nego što se očekuje; zadržavanje određenih ključnih zaposlenika u Monsantu; rizike povezane s odvlačenjem pozornosti rukovodstva od tekućih poslova zbog transakcije; uvjeti za dovršetak transakcije možda neće biti zadovoljeni ili će regulatorna odobrenja potrebna za transakciju  biti pod neočekivanim uvjetima ili nepredviđenom rasporedu; mogućnost stranaka da zadovolje očekivanja u pogledu vremena, završetka i računovodstvene i porezne obrade spajanja; utjecaj zaduženosti Bayera zbog transakcije i mogući utjecaja na Bayerov rejting; učinke kombinacije poslovanja Bayera i Monsanta, uključujući i konsolidirano buduće financijsko stanje, rezultate poslovanja, strategije i planove kompanije; druge čimbenike navedene u Monsantovom godišnjem izvješću na obrascu 10-K podnesenom američkoj Komisiji za vrijednosne papire („SEC“) za fiskalnu godinu koja je završila 31. kolovoza 2017. godine te u drugim Monsantovim podnescima SEC-u, koji su dostupni na www.sec.gov i na www.monsanto.com; kao i druge čimbenike o kojima se raspravlja u javnim izvješćima Bayera dostupnima na www.bayer.com.