17.09.2019.
Svjetski dan sigurnosti bolesnika:

Sigurnost na prvom mjestu: Bayer podržao Svjetski dan sigurnosti bolesnika

  • 17.9.2019. po prvi put se obilježava Svjetski dan sigurnosti bolesnika s ciljem podizanja svijesti i okupljanja globalne zdravstvene zajednice u doprinosu sigurnosti bolesnika1
  • Potrebno raditi na edukaciji i podizanju svjesti: Gotovo polovina ispitanih Europljana ima nedovoljnu ili problematičnu razinu zdravstvene pismenosti6
  • U Bayeru sigurnost bolesnika je prioritet broj jedan: stalnim praćenjem osigurava se sigurna primjena Bayerovih lijekova za današnje i buduće generacije3

17. rujan 2019.Danas se po prvi put obilježava Svjetski dan sigurnosti bolesnika – dan kojeg je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) utemeljila kao rezultat rezolucije donešene ranije ove godine, s ciljem prepoznavanja sigurnosti bolesnika kao ključnog zdravstvenog prioriteta1. U cilju podizanja svijesti o sigurnosti bolesnika i sigurnoj primjeni lijekova, Bayer je ovu inicijativu podržao u Hrvatskoj i svijetu.

 

Čak 4 od 10 bolesnika doživi neku vrstu štetne posljedice liječenja u ambulantama i ustanovama primarne zdravstvene zaštite2; čak 134 milijuna štetnih događaja na lijekove svake se godine zabilježi u bolnicama zemalja sa srednjim i niskim dohotkom, što pridonosi brojci od 2,6 milijuna smrti godišnje kao posljedica nesigurne zdravstvene skrbi2.

Iako svako područje pružanja zdravstvene skrbi sadrži određeni stupanj nesigurnosti2, WHO navodi da upravo jasne smjernice, organizacijski kapaciteti, prikupljanje podataka važnih za poboljšanje sigurnosti, kvalificirani zdravstveni radnici te učinkovito uključivanje bolesnika u brigu za vlastito zdravlje doprinose podizanju razine sigurnosti zdravstvene zaštite2.

Upravo zato što se radi o zdravlju ljudi, područje zdravstvene skrbi  podrazumijeva snažno regulirani sektor, gdje Bayer, kao proizvođač lijekova i medicinskih proizvoda, sigurnost bolesnika stavlja na prvo mjesto:

"U Bayeru su sigurnost i dobrobit bolesnika najveći prioritet i ponosni smo što je to tako. To je suština našeg poslovanja i predstavlja više od obveze", rekao je Michael Levy, globalni voditelj farmakovigilancije u Bayeru. „Želimo poboljšati iskustva bolesnika kroz odgovarajuću i sigurnu primjenu naših lijekova i zato naše kolege iz područja farmakovigilancije naporno rade u svim fazama životnog ciklusa lijekova, kako bi osigurali da koristi naših lijekova nadmašuju rizike".3

 

Kroz godine, Bayer je razvio niz alata i platformi za povećanje sigurnosti bolesnika - trenutno razvija rješenja na temelju umjetne inteligencije za bolje upravljanje sve većeg broja zaprimljenih podataka iz područja sigurnosti lijekova3.

 

Polovina bolesnika ne uzima lijekove prema uputi liječnika4, a više od četvrtine lijekova nikada ne bude podignuto u ljekarni5

 

U zaštiti zdravlja posebno važno mjesto ima zdravstvena pismenost: analiza koju je proveo WHO, pokazala je da je manja zdravstvena pismenost povezana s rizičnijim zdravstvenim izborima (poput pušenja), većim brojem nesreća na random mjestu, lošijem upravljanjem kroničnim bolestima (poput dijabetesa, infekcije HIV-om i astmom), slabijim pridržavanjem propisane terapije, povećanom hospitalizacijom i češćom prijevremenom smrću6. U isto vrijeme, studija je pokazala i da gotovo polovina ispitanih Europljana ima nedovoljnu ili problematičnu razinu zdravstvene pismenosti6.

 

Na svjetskoj razni, greške povezane s primjenom lijekova čine trošak od čak 42 milijarde američkih dolara godišnje.2 I zdravstveni radnici i bolesnici mogu pogriješiti u pravilnoj primjeni lijekova – od propisivanja do uzimanja pogrešnog lijeka ili doze u pogrešno vrijeme7.

 

Čak 60% bolesnika anketiranih odmah nakon posjete liječniku nisu razumjeli uputu liječnika u vezi propisanog lijeka8, a u Europskoj Uniji prosječno 548 ljudi umre svakog dana kao posljedica nepravilnog uzimanja lijeka9. Povećavanje pridržavanja terapiji može imati puno veći utjecaj na poboljšanje zdravlja ljudi od bilo kojeg drugog napretka u liječenju8.

 

Sigurna primjena lijekova

 

Istraživanje i razvoj novog lijeka traje od 10 do 12 godina i košta više od milijardu eura, kako bi se dobro ispitali njegovo djelovanje, podnošljivost i sigurnost. Koristi i rizici kontinuirano se procjenjuju za vrijeme cijelog životnog vijeka lijeka, odnosno dokle god je lijek prisutan na tržištu10.

 

Povratna informacija zato je od iznimne važnosti. Bez obzira na potvrđen pozitivan odnos koristi i rizika tijekom kliničkih ispitivanja lijekova, njihova djelotvornost i sigurnost najbolje se vide upravo iz primjene u širokoj populaciji nakon stavljanja na tržište. Svi mi na lijekove reagiramo na različite načine, pa tako najbolji lijek za jednog bolesnika može izazivati nuspojave kod drugog11.Ako se kod korisnika lijeka javila neka neželjena reakcija na lijek, važno je da se što prije javi liječniku ili ljekarniku koji će mu moći dati daljnje savjete, a informacije o nuspojavama prijavit će nadležnim regulatornim tijelima kao uobičajenu praksu u takvim slučajevima. Nositelji odobrenja prikupljaju sve dostupne podatke  te nova saznanja o lijekovima dokumentiraju, analiziraju i ako je potrebno poduzimaju odgovarajuće mjere za njihovu sigurnu primjenu.

 

 

 

#

O Svjetskom danu sigurnosti bolesnika

 

Svjetski dan sigurnosti bolesnika okuplja globalnu zdravstvenu zajednicu u cilju podizanja svijesti o sigurnosti bolesnika na globalnoj razini. 2019. je prva godina obilježavanja, a rezultat je Rezolucije „Globalna akcija za sigurnost bolesnika“ donesene 28. svibnja 2019. na Svjetskoj zdravstvenoj skupštini. Ciljevi Svjetskog dana sigurnosti bolesnika između ostaloga podrazumijevaju podizanje svijesti i razumijevanja središnje uloge bolesnika, poticanje razvoja infrastrukture za prevenciju štetnih događaja, jačanje suradnje i partnerstava na globalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini za provedbu strategija za podizanje sigurnost bolesnika i poboljšanje sigurnosti zdravstvene zaštite te otvaranje dijaloga i edukacija o povezanim temama poput sigurnosti lijekova, zdravstvene pismenosti, sustavima izvještavanja, uključenosti bolesnika u liječenje itd1.

 

O Farmakovigilanciji

 

Farmakovigilancija kontinuirano prati lijekove i medicinske proizvode tijekom njihovog cijelog životnog vijeka, kao i učinak koji imaju na bolesnike. Bayer ima preko 1000 stručnjaka za farmakovigilanciju, koji analiziraju nuspojave i razvijaju mjere za njihovo smanjenje ili uklanjanje. Potrebno je oko 10 do 12 godina i više od milijardu eura ulaganja da bi se razvio novi lijek. Znanstvenici proučavaju učinkovitost, podnošljivost i sigurnost novog lijeka u nastojanju da bolesnicima osiguraju nove mogućnosti liječenja. Da bi se novi lijek mogao odobriti za stavljanje na tržište, mora imati pozitivan omjer koristi i rizika. Koristi i rizici kontinuirano se procjenjuju za vrijeme cijelog životnog vijeka lijeka, odnosno dokle god je lijek prisutan na tržištu10.

 

O Bayeru

 

Bayer je multinacionalna kompanija koja razvija vrhunske proizvode u području zdravstvene zaštite i poljoprivrede. Bayerovi proizvodi i usluge namijenjeni su dobrobiti ljudi i poboljšanju kvalitete života. Grupa Bayer stvara vrijednost kroz inovacije, rast i visoku profitabilnost i predan je načelima održivog razvoja te društvenoj i etičkoj odgovornosti. U 2018. fiskalnoj godini Grupa je zapošljavala 117 000 ljudi i ostvarila prodaju u vrijednosti od 39,6 milijardi eura. Kapitalni izdaci iznosili su 2,6 milijarde eura, dok je u istraživanje i razvoj uloženo 5,2 milijardi eura. Za više informacija posjetite www.bayer.com.

 

 

Kontakt:

Matea Jakovina, + 385 99 4946 272

e-pošta: matea.jakovina@bayer.com

 

 

 

Prognostičke izjave

 
Ovo priopćenje može sadržavati izjave koje su zasnovane na prognozama, trenutnim pretpostavkama i predviđanjima rukovodstva Grupe Bayer, odnosno Bayerovih odjela. Različiti poznati i nepoznati rizici, nesigurnosti i drugi čimbenici mogu dovesti do značajnih razlika između navedenih najava i stvarnih rezultata, financijskog stanja, razvoja ili uspješnosti poslovanja Grupe. To uključuje i čimbenike spomenute u javnim izvješćima kompanije Bayer, dostupnima na www.bayer.com. Bayer ne preuzima nikakvu odgovornost za ažuriranje prognostičkih izjava ili njihovo prilagođavanje

budućim događajima odnosno okolnostima.3 Bayer PSD_Template Press Release_v4.0_230719

4 Sabaté E, editor. , ed. Adherence to Long-Term Therapies: Evidence for Action. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2003, preuzeto s: http://pharma.bayer.com/en/commitment-responsibility/benefits-and-risks-of-drugs/medication-adherence/

5 Medication Adherence Allience: Sponsored by phARMA Foundation in partnership with Dake University preuzeto s http://pharma.bayer.com/en/commitment-responsibility/benefits-and-risks-of-drugs/medication-adherence/

8 Beena, and Jose, Jimmy. “Patient Medication Adherence: Measures in Daily Practice.” Oman Medical Journal 26.3 (2011): 155–159 preuzeto s http://pharma.bayer.com/en/commitment-responsibility/benefits-and-risks-of-drugs/medication-adherence/

9 Haynes RB Interventions for helpin patients for medications. Cochrane database of systematic reviews 2001, issue 1; adherence to medical plans for older people, European Comission (2015) preuzeto s http://pharma.bayer.com/en/commitment-responsibility/benefits-and-risks-of-drugs/medication-adherence/