11.09.2019.

Bayer predstavio svoju prvu Forward Farmu u našoj regiji

Beč, 3. rujna 2019. – Održiva i suvremena poljoprivreda ima zadatak odgovoriti na mnoge trenutne globalne i lokalne izazove u proizvodnji hrane, a na Bayerovim Forward Farma-ma upravo se demonstriraju i testiraju takva održiva rješenja neophodna za razvoj poljo-privrede budućnosti. Bayer je u suradnji s Poljoprivrednom stručnom školom Hollabrunn u Austriji nedavno otvorio prvu Forward Farmu u našoj regiji. Ova poljoprivredna plat-forma 16. je takva u svijetu, ali ipak jedinstvena za lokalno podneblje.

Bayerova suradnja s Poljoprivrednom školom Hollabrunn u Austriji jedinstvena je u našoj regiji. Dok su Forward Farme koje je Bayer otvorio diljem svijeta uglavnom vođene u suradnji s poljoprivrednim gospodarstvima, ova specifična Forward Farma pokrenuta je u suradnji sa lokalnom poljoprivrednom školom u Austriji te u prvom planu ima za cilj podizati svijest o održivoj poljoprivredi, pružiti informacije o novim mogućnostima, te predstaviti nove koncepte u poljoprivrednoj praksi. „U Hollabrunnu testiramo praktičnu vrijednost modernih poljoprivrednih rješenja. S Poljoprivrednom školom povezani smo sličnim, a nerijetko i istim pogledom na mnoge teme u poljoprivredi”, rekao je Karl Neubauer, predsjednik Bayerovog Crop Science odjela u Austriji.

 

Osim u Austriji, Bayer je otvorio Forward Farme i u Francuskoj, Belgiji, Italiji, Nizozemskoj, Njemačkoj, Španjolskoj, SAD-u, Argentini, Čileu i Brazilu.

 

Održiva poljoprivreda

ForwardFarming je globalna platforma znanja pomoću koje se ispituju i demonstriraju mogućnosti primjene koncepta održive poljoprivrede u praksi. Poljoprivredna gospodarstva vođena su nezavisnim partnerima i na njima se primjenjuju različiti pristupi kompanije Bayer, ali i drugih dobavljača. Partneri odlučuju koji će se pristupi primijeniti.

 

U Hollabrunnu nije u prvom planu samo isplativost, već i efikasnost suvremenih rješenja. Cilj je u praksi provjeriti usklađenost inovacija i održive poljoprivrede sa ekološkom i društvenom odgovornošću. Jedan od primjera je Phytobac™ - Bayerov posebno razvijen biološki sustav namenjen zaštiti voda. Primjenom Phytobaca sprječava se zagađenje postrojenja za prečišćavanje, kao i okolne vode, do kojeg može doći tijekom punjenja i pranja uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja.

 

Veliki izazovi za poljoprivredu

Poljoprivreda se suočava sa sve većim izazovima. Globalno gledano, prema podacima UN-a, potrebno je udvostručiti proizvodnju hrane između 2009. i 2050.[1] godine da bismo prehranili rastuću svjetsku populaciju. Međutim, poljoprivredne površine nije moguće proizvoljno proširivati. Ni Austriju nisu mimoišla ovi trendovi; Država često nije u mogućnosti proizvesti dovoljne količine hrane kojima bi zadovoljila vlastite potrebe: domaćom proizvodnjom pokriva se  86% potreba za žitaricama, 56% potreba za povrćem, 40% za potreba za voćem i tek 27% potreba za biljnim uljima (stanje: kolovoz 2017)[2]. „Ključno je pitanje koliko poljoprivreda mora biti moderna da bismo zadovoljili potrebe i suočili se s izazovima pred nama”, kaže Neubauer.

 

Održivost, inovativnost i dijalog

 

Peter R. Müller, generalni direktor Bayer CropScience Deutschland GmbH i voditelj Crop Science odjela za Njemačku i  Austriju konkretizirao je o čemu se radi: „Pod „modernom poljoprivredom“ mislimo na održivu, inovativnu i ekološku poljoprivredu. Održivost podrazumijeva zaštitu tla, biološke raznolikosti, održivu potrošnju vode i pitanje okvira u kojima je moguće proizvesti kvalitetnu hranu na ograničenoj površini. Inovativna poljoprivreda uključuje visokokvalitetno sjeme, zaštitu tla, integriranu zaštitu bilja, digitalna rješenja i suvremene strategije gnojenja. Na kraju, cilj ovih mjera je uspostavljanje poljoprivredne proizvodnje koja štedi resurse, primjerice kroz smanjenu potrošnju vode, preciznu zaštitu bilja i očuvanje bioraznolikosti.”

 

Uz nove tehnologije, smanjenu uporabu sredstava za zaštitu bilja i njihovu preciznu primjenu, Bayer namerava smanjiti utjecaj na okoliš za 30% do 2030. godine. Kako bi postigla ovaj cilj, kompanija se usmjerava na suradnju, otvoreni dijalog i transparentnost. Prekretnica je bila upravo Inicijativa o transparentnosti, odnosno objava baze istraživanja uspostavljena 2017. godine na Bayerovoj web stranici posvećenoj transparentnosti (https://cropscience-transparency.bayer.com). Svi zainteresirani mogu pregledati rezultate brojnih studija o proizvodima kompanije Bayer, koje su tijekom procesa registracija proizvoda podnijete regulatornim tijelima, kao i sveobuhvatne informacije o poljoprivredi i zaštiti bilja.

 

„Kako bismo doprinjeli postizanju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, moramo voditi računa da naše inovacije jačaju sklad u društvu, ali i da promoviraju istinski održiv, sveobuhvatan razvoj globalnih zajednica”, zaključuje Müller.

 

Više informacija na: https://www.cropscience.bayer.com/en/crop-science/forwardfarming (engleski);

 [1] Food Production Must Double by 2050 to Meet Demand from World’s Growing Population, Innovative Strategies Needed to Combat Hunger, Experts Tell Second Committee (Proizvodnja hrane mora biti udvostručena do 2050. kako bi bile zadovoljene potrebe sve brojnijeg stanovništva, inovativne strategije neophodne su za borbu protiv gladi – obavestili su stručnjaci Drugu komisiju).

Glavna skupština, zapisnik sa sednice, © 2009 Ujedinjene nacije.

http://www.un.org/press/en/2009/gaef3242.doc.htm