06.06.2018.

Bayer planira zatvaranje akvizicije Monsanta 7. lipnja

  • Najveća kupovina  u povijesti tvrtke kako bi se udvostručila veličina poljoprivredne djelatnosti
  • Vodeći inovator u poljoprivredi s pro forma ulaganjima u istraživanje i razvoj u iznosu od 2,4 milijarde eura u 2017. godini
  • Transakcija predviđa generiranje značajne vrijednosti
  • Bayer jača predanost održivosti i angažman dionika
  • Bayer ostaje naziv tvrtke

 

Bayer planira zatvaranje akvizicije Monsanta 7. lipnja,  nakon dobivanja svih odobrenja regulatornih tijela: "Preuzimanje Monsanta je strateški korak u jačanju našeg portfelja kao vodeće tvrtke u zdravstvu i poljoprivredi. Udvostručit ćemo veličinu naše poljoprivredne djelatnosti i postati vodeći inovator, tako da bolje služimo svojim potrošačima i omogućimo dugoročni rast sektora ", rekao je Werner Baumann, predsjednik Uprave Bayer AG.

 

Dan kada će se ostvariti transakcija, očekuje se u četvrtak, 7. lipnja, čime će Bayer postati jedini dioničar i vlasnik Monsanta. Prema uvjetnom odobrenju Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država, integracija Monsanta može se odvijati čim se dovrši prodaja Bayerovih dijelova BASF-u. "Marljivo smo se pripremali za nadolazeću integraciju tijekom protekle dvije godine. Naše dugogodišnje iskustvo u integraciji drugih velikih tvrtki dokazalo je da možemo i da ćemo biti uspješni ", rekao je Baumann.

 

Bayer je najavio namjeru kupnje Monsanta još u svibnju 2016. godine, te je u rujnu s Monsantom potpisan ugovor o kupnji u iznosu od 128 dolara po dionici. To znači ukupan iznos od približno 63 milijarde dolara, uz uključeno pokrivanje troškova Monsantovog duga. U sveobuhvatnom postupku regulatornog odobravanja, Bayer je dogovorio prodaju dijelova poslovanja BASF-u za ukupnu baznu cijenu od 7,6 milijardi eura, a  koji su u 2017. godini ukupno ostvarili 2,2 milijarde eura prodaje. Uzimajući u obzir kupovinu Monsanta, te prodaju dijelova poslovanja BASF-u, procjenjuje se da će veličina poslovanja Crop Science-a otprilike biti jednaka veličini poslovanja u 2017. godini.

 

Očekuje se da će po svom završetku akvizicija Monsanta generirati značajnu vrijednost. Od 2019. godine Bayer očekuje pozitivan rast osnovne zarade po dionici. Od 2021. nadalje očekuje se da će porast biti dvoznamenkasti. Bayer očekuje da će sinergija od 2022. ostvariti godišnji doprinos od 1,2 milijarde američkih dolara na EBITDA prije posebnih stavki.

 

Bayer će ostati naziv tvrtke, a naziv „Monsanto“ se ukida. Proizvodi preuzeti u procesu akvizicije zadržat će postojeći brending i postati dio Bayerovog portfelja.

 

Kompletna ponuda inovativnih tehnologija i rješenja

 

"Inovacija je od vitalnog značaja za proizvodnju više zdrave, sigurne i povoljne hrane za rastuću populaciju na održiv način. Kombinacija Bayera i Monsanta omogućit će nam da brže isporučujemo inovacije i pružamo rješenja prilagođena potrebama poljoprivrednika širom svijeta ", rekao je Liam Condon, član Uprave Bayera i voditelj odjela Crop Science.

 

Uz akviziciju Monsanta i uzimajući u obzir preodaju djelova poslovanja BASF-u, ukupna Bayerova ulaganja u istraživanje i razvoja u 2017. Iznosila bi oko 5,7 milijardi eura.

 

Jačanje održivosti i odgovornosti

 

Bayer je u potpunosti svjestan odgovornosti koja dolazi s preuzimanjem vodeće pozicije u poljoprivredi. Tvrtka će i dalje predano raditi na razvoju održive poljoprivrede, te raditi i na angažmanu drugih dionika: "Cilj nam je produbiti naš dijalog s društvom. Slušat ćemo naše kritičare i radit ćemo zajedno na pitanjima na kojima možemo. Poljoprivreda je previše važna kako bi se dopustilo da ideološke razlike uspore napredak. Moramo razgovarati jedni s drugima. Moramo slušati jedni druge. To je jedini način da izgradimo mostove. " – rekao je Baumann.

 

 

#

 

O Bayeru

 

Bayer je multinacionalna kompanija koja razvija vrhunske proizvode u području zdravstvene zaštite i poljoprivrede. Bayerovi proizvodi i usluge namijenjeni su dobrobiti ljudi i poboljšanju kvalitete života. Grupa Bayer istovremeno stvara vrijednost kroz inovacije, rast i visoku profitabilnost. Bayer je predan načelima održivog razvoja te društvenoj i etičkoj odgovornosti. U 2017. fiskalnoj godini Grupa je zapošljavala 99 800 ljudi i ostvarila prodaju u vrijednosti od 35 milijardi eura. Kapitalni izdatci iznosili su 2,4 milijarde eura, dok je u istraživanje i razvoj uloženo 4,5 milijardi eura. Za više informacija posjetite www.bayer.com.

 

 

Kontakt:

Mihaela Šimić-Pavić, +385 1 6599 996

e-pošta: mihaela.simic@bayer.com

 

 

 

Prognostičke izjave

 
Ovo priopćenje može sadržavati izjave koje su zasnovane na prognozama, trenutnim pretpostavkama i predviđanjima rukovodstva Grupe Bayer, odnosno Bayerovih odjela. Različiti poznati i nepoznati rizici, nesigurnosti i drugi čimbenici mogu dovesti do značajnih razlika između navedenih najava i stvarnih rezultata, financijskog stanja, razvoja ili uspješnosti poslovanja Grupe. To uključuje i čimbenike spomenute u javnim izvješćima kompanije Bayer, dostupnima na www.bayer.com. Bayer ne preuzima nikakvu odgovornost za ažuriranje prognostičkih izjava ili njihovo prilagođavanje budućim događajima odnosno okolnostima.


Napomene uz prognostičke izjave


Određene izjave sadržane u ovom priopćenju mogu biti prognoze budućih događanja. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od planiranih ili predviđenih. Čimbenici koji mogu utjecati na odstupanje stvarnih rezultata uključuju: vremensku neizvjesnost; mogućnost da stranke možda neće biti u mogućnosti ostvariti očekivanu sinergiju i operativnu učinkovitost spajanjem unutar očekivanih rokova kao i općenito uspješnost integracije Monsantovog poslovanja u poslovanje kompanije Bayer ; integracija može biti teža, dugotrajnija i skuplja nego što se očekuje; prihodi nakon te transakcije mogu biti manji od očekivanih; operativni troškovi, gubitak kupaca i narušavanje poslovanja (uključujući i eventualne poteškoće u održavanju odnosa sa zaposlenicima, kupcima, klijentima ili dobavljačima) mogu biti teži nego što se očekuje; zadržavanje određenih ključnih zaposlenika u Monsantu; rizike povezane s odvlačenjem pozornosti rukovodstva od tekućih poslova zbog transakcije; uvjeti za dovršetak transakcije možda neće biti zadovoljeni ili će regulatorna odobrenja potrebna za transakciju  biti pod neočekivanim uvjetima ili nepredviđenom rasporedu; mogućnost stranaka da zadovolje očekivanja u pogledu vremena, završetka i računovodstvene i porezne obrade spajanja; utjecaj zaduženosti Bayera zbog transakcije i mogući utjecaja na Bayerov rejting; učinke kombinacije poslovanja Bayera i Monsanta, uključujući i konsolidirano buduće financijsko stanje, rezultate poslovanja, strategije i planove kompanije; druge čimbenike navedene u Monsantovom godišnjem izvješću na obrascu 10-K podnesenom američkoj Komisiji za vrijednosne papire („SEC“) za fiskalnu godinu koja je završila 31. kolovoza 2017. godine te u drugim Monsantovim podnescima SEC-u, koji su dostupni na www.sec.gov i na www.monsanto.com; kao i druge čimbenike o kojima se raspravlja u javnim izvješćima Bayera dostupnima na www.bayer.com.