05.09.2018.

U Brazilu glifosat i dalje odobren

3. rujna 2018. sud u Brazilu je na zahtjev savezne vlade odobrio daljnju uporabu glifosata. Odlukom suda ukinut je ranije donesen nalog o potencijalnoj zabrani i time je brazilskim poljoprivrednicima omogućeno daljnje korištenje pesticida na bazi glifosata.

S obzirom da još uvijek ne postoji proizvod koji bi adekvatno mogao zamjeniti glifosat u slučaju njegove zabrane, produljenje dozvole za uporabu glifosata ima veliko značenje za Brazil, ali i svijet jer se radi o jednom od najvećih poljoprivrednih tržišta u svijetu s velikim izvozom proizvoda poput kave, šećerne trske i banana.

 

Prilikom donošenja odluke o produljenju dozvole za uporabu glifosta u Brazilu u pitanje nije dovedena sigurnost glifosata, već se radilo isključivo o kašnjenju u rutinskim regulatornim provjerama sredstava za zaštitu bilja, zbog čega je brazilski sudac 3. kolovoza izdao nalog o potencijalnoj zabrani. Taj nalog jučer je poništen.

 

Odluku suda u Brazilu pozdravilo je i predstavništvo kompanije Bayer, od nedavno i službenog novog vlasnika kompanije Monsanto – vodećeg proizvođača glifosata u svijetu:

 

 “Ova odluka je jako dobra vijest za brazilske poljoprivrednike koji koriste glifosat u kontroli korova i uzgoju biljaka na siguran i učinkovit način”, rekao je Liam Condon, član Upravnog odbora kompanije Bayer AG i voditelj Crop Science odjela. “Uporabom glifosata nanosi se manja šteta tlu i smanjuje emisija ugljičnog dioksida u odnosu na druge herbicide.”

 

 

 

 

#

 

O Bayeru

 

Bayer je multinacionalna kompanija koja razvija vrhunske proizvode u području zdravstvene zaštite i poljoprivrede. Bayerovi proizvodi i usluge namijenjeni su dobrobiti ljudi i poboljšanju kvalitete života. Grupa Bayer istovremeno stvara vrijednost kroz inovacije, rast i visoku profitabilnost. Bayer je predan načelima održivog razvoja te društvenoj i etičkoj odgovornosti. U 2017. fiskalnoj godini Grupa je zapošljavala 99 800 ljudi i ostvarila prodaju u vrijednosti od 35 milijardi eura. Kapitalni izdatci iznosili su 2,4 milijarde eura, dok je u istraživanje i razvoj uloženo 4,5 milijardi eura. Za više informacija posjetite www.bayer.com.

 

 

 

Kontakt:

Mihaela Šimić Pavić, +385 1 6599 991

e-pošta: mihaela.simic@bayer.com

 

 

 

Prognostičke izjave

 
Ovo priopćenje može sadržavati izjave koje su zasnovane na prognozama, trenutnim pretpostavkama i predviđanjima rukovodstva Grupe Bayer, odnosno Bayerovih odjela. Različiti poznati i nepoznati rizici, nesigurnosti i drugi čimbenici mogu dovesti do značajnih razlika između navedenih najava i stvarnih rezultata, financijskog stanja, razvoja ili uspješnosti poslovanja Grupe. To uključuje i čimbenike spomenute u javnim izvješćima kompanije Bayer, dostupnima na www.bayer.com. Bayer ne preuzima nikakvu odgovornost za ažuriranje prognostičkih izjava ili njihovo prilagođavanje budućim događajima odnosno okolnostima.


Napomene uz prognostičke izjave


Određene izjave sadržane u ovom priopćenju mogu biti prognoze budućih događanja. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od planiranih ili predviđenih. Čimbenici koji mogu utjecati na odstupanje stvarnih rezultata uključuju: vremensku neizvjesnost; mogućnost da stranke možda neće biti u mogućnosti ostvariti očekivanu sinergiju i operativnu učinkovitost spajanjem unutar očekivanih rokova kao i općenito uspješnost integracije Monsantovog poslovanja u poslovanje kompanije Bayer ; integracija može biti teža, dugotrajnija i skuplja nego što se očekuje; prihodi nakon te transakcije mogu biti manji od očekivanih; operativni troškovi, gubitak kupaca i narušavanje poslovanja (uključujući i eventualne poteškoće u održavanju odnosa sa zaposlenicima, kupcima, klijentima ili dobavljačima) mogu biti teži nego što se očekuje; zadržavanje određenih ključnih zaposlenika u Monsantu; rizike povezane s odvlačenjem pozornosti rukovodstva od tekućih poslova zbog transakcije; uvjeti za dovršetak transakcije možda neće biti zadovoljeni ili će regulatorna odobrenja potrebna za transakciju  biti pod neočekivanim uvjetima ili nepredviđenom rasporedu; mogućnost stranaka da zadovolje očekivanja u pogledu vremena, završetka i računovodstvene i porezne obrade spajanja; utjecaj zaduženosti Bayera zbog transakcije i mogući utjecaja na Bayerov rejting; učinke kombinacije poslovanja Bayera i Monsanta, uključujući i konsolidirano buduće financijsko stanje, rezultate poslovanja, strategije i planove kompanije; druge čimbenike navedene u Monsantovom godišnjem izvješću na obrascu 10-K podnesenom američkoj Komisiji za vrijednosne papire („SEC“) za fiskalnu godinu koja je završila 31. kolovoza 2017. godine te u drugim Monsantovim podnescima SEC-u, koji su dostupni na www.sec.gov i na www.monsanto.com; kao i druge čimbenike o kojima se raspravlja u javnim izvješćima Bayera dostupnima na www.bayer.com.