Kontakt za medije

Za sva novinarska pitanja, molimo, pošaljite upit na bayer.croatia@bayer.com ili se izravno obratite odjelu za korporativne komunikacije:


Mihaela Šimić Pavić

Voditelj odjela komunikacija

Tel: +385 1 6599 991

E-mail: mihaela.simic@bayer.com

 

 

 Matea Jakovina

Asistent u odjelu komunikacija
Tel: +385 165 999 79
E-mail: matea.jakovina.ext@bayer.com