Upravljanje

Upravljanje održivošću

Kao dio Bayerove korporativne strategije, održivost je čvrsto uspostavljena na razini Uprave. Za upravljanje i usklađivanje naše strategije održivosti na razini cijele Grupe odgovorni su član Upravnog odbora Grupe zadužen za Ljudske resurse, Tehnologiju i održivost kao glavni voditelj održivosti Grupe Bayer, te povjerenstvo Grupe zaduženo za održivi razvoj pod predsjedanjem voditelja Okoliša i održivosti. Članovi su tog povjerenstva, koje upravlja integriranjem održivosti u poslovanje, predstavnici svih odjela i određenih korporativnih funkcija. Zadaci povjerenstva uključuju identificiranje i procjenu mogućnosti vezanih uz održivost te rizika za tvrtku. Ono uspostavlja ciljeve, inicijative, sustave za upravljanje i propise Grupe te provjerava jesu li oni ispunjeni.


Članovi su tog povjerenstva, koje upravlja integriranjem održivosti u poslovanje, najviše rangirani službenici održivosti u podgrupama te čelnici Korporativnog razvoja, Komunikacija i Ljudskih resursa i organizacije.


Zadaci Odbora također uključuju identificiranje i procjenu mogućnosti vezanih uz održivost te rizike za tvrtku. Osim toga, ono postavlja ciljeve, priprema inicijative, sustave za upravljanje i propise Grupe i provjerava jesu li isti ispunjeni


Kako bismo proveli strategiju Grupe i učinila je mjerljivom, postavili smo ambiciozne nefinancijske ciljeve i pokazatelje duž lanca dodane vrijednosti. Daljnje informacije o našem ciljnom programu mogu se pronaći u Ciljevima i Pokazateljima učinka. Interni propisi Grupe osiguravaju provedbu naših principa održivosti u poslovanju. Ti se principi ostvaruju odgovarajućim sustavima upravljanja, propisima i postupcima na razini podgrupa.Komunikacija s dionicima


Bayer sebe smatra dijelom društva i javnog života. Stoga su prihvaćanje i uvažavanje naših korporativnih aktivnosti od strane društva su ključni za Bayerov ugled i poslovni uspjeh. Uključivanje različitih interesnih skupina među Bayerove dionike ključan je element aktivnosti tvrtke s ciljem stvaranja boljeg međusobnog razumijevanja i povjerenja u pogledu našeg rada i naših proizvoda.


Utjecaj dionika na naše poslovne aktivnosti u stalnom je porastu u posljednjih nekoliko godina. Ozbiljno shvaćamo opsežne zahtjeve naših dionika i uzimamo ih u obzir kad god je to moguće u našem poslovanju. Procjena njihovih očekivanja i zahtjeva pruža značajan poticaj za daljnji razvoj naših aktivnosti, naše upravljanje rizicima i naše izvještavanje.

Komunikacija s dionicima u Bayeru: naša najvažnija interesna skupina

Dodatne informacije o komunikaciji s dionicima može se naći u Integriranom godišnjem izvješću 2014.


Redovito analiziramo i procjenjujemo što glavni dionici očekuju i zahtijevaju od Grupe. Taj pristup omogućuje nam ranu identifikaciju bilo kakvih prilika i rizika za održivost, kao i ključnih nefinancijskih područja djelovanja, te nam omogućuje da na njih reagiramo. Rezultate dokumentiramo u matrici materijalnosti. Tijekom 2014. godine ažurirali smo našu analizu materijalnosti. Relevantni izvori vanjskih dionika analizirani su kako bismo identificirali glavne nefinancijske probleme za Bayer. Putem intervjua i globalne online ankete izabrani predstavnici vrha rukovodstva u svim regijama Grupe procijenili su relevantnost 24 najvažnija problema za Bayer, identificirana na ovaj način, u odnosu na prodaju, troškove, rizik i ugled. Unutarnja i vanjska stajališta potom su unesena u sljedeću matricu u svrhu rasprave i potvrde povjerenstva za održivi razvoj. Matricu je formalno prihvatio Bayerov glavni voditelj održivosti. Sljedeće godine, izvještavanje će se strukturirati prema novim smjernicama GRI G4 na temelju identificiranih nefinancijskih područja.

Matrica materijalnosti