Donacije

Suradnja s udrugama pacijenata

Društvena odgovornost sastavni je dio Bayerove filozofije I strategije poslovanja. Kompanija sebe vidi kao dio društva te iz tog razloga smatra da je njezina dužnost da se ponaša kao odgovoran građanin. Za nas donacije su učinkovit način izražavanja ove odgovornosti i sudjelovanja u društvenom djelovanju. Bayerova poslovna jedinica HealthCare Pharmaceuticals osigurava financijska sredstva i donacije lijekova i novca za potporu projektima širom svijeta koje se bave zdravstvenim i znanstvenim istraživanjima.

Ispod je popis projekata koje je Bayerova poslovna jedinica HealthCare Pharmaceuticals podržala sa svojim donacijama u Hrvatskoj.

2010.

PrimateljNamjenaVrijednost donacije

Društvo hemofiličara Hrvatske

Pomoć u organizaciji dana hemofilije, pomoć pri objavljivanju časopisa za hemofiliju, pomoć pri organizaciji ljetnog kampa za bolesnike, pomoć u organizaciji godišnjeg sastanka društva oboljelih od hemofilije.

180.000 HRK

Hrvatski savez dijabetičkih udruga

Pomoć u edukaciji bolesnika sa šećernom bolesti.

Donacija 3000 brošura o dijabetesu (vrijednih 6600 HRK). Donacija nije novčana.

 

2011.

PrimateljNamjenaVrijednost donacije

Društvo oboljelih od hemofilije

Provođenje edukativnih programa unutar društva.

88.000 HRK

 

2012.

PrimateljNamjenaVrijednost donacije

Društvo hemofiličara Hrvatske

Edukacija osoba oboljelih od hemofilije prema planu aktivnosti Društva

90.000 HRK

 

2013.

Primatelj Namjena Vrijednost donacije

Društvo hemofiličara Hrvatske

Donacija računala u svrhu provođenja svakodnevnih aktivnosti Društva

8.454,30 HRK

Društvo hemofiličara Hrvatske

Provedba edukativnih programa unutar društva

68.000 HRK


2014.

Primatelj Namjena Vrijednost donacije

Društvo hemofiličara Hrvatske

Potpora edukativnih programa u organizaciji Društva u svrhu edukacije pacijenata oboljelih od hemofilije i njihovih obitelji

98.000,00 HRK2015.

Primatelj Namjena Vrijednost donacije

Društvo hemofiličara Hrvatske

Potpora edukativnih programa u organizaciji Društva u svrhu edukacije pacijenata oboljelih od hemofilije i njihovih obitelji;

Potpora drugih projekata Društva uključujući i dio troškova organizacije 9. ljetnog kampa u Šibeniku u rujnu 2015. godine, vezano za podizanje svjesti o potrebama pacijenata koji boluju od hemofilije, a sve prema planu Društva.

116.000,00 HRK2016.

Primatelj Namjena Vrijednost donacije

Društvo hemofiličara Hrvatske

Potpora Društvu kroz 2016 godinu za programe provedene u svrhu edukacije i podizanja svijesti o bolesti hemofilija;
izdavanje glasila “Hemofilija”, obilježavanje Svjetskog dana hemofilije, edukacija članova Društva, održavanje 10. ljetnog kampa u Šibeniku u rujnu 2016.

70.000,00 HRK2017.

Primatelj Namjena Vrijednost donacije

Društvo hemofiličara Hrvatske

Potpora Društvu kroz 2017 godinu za programe provedene u svrhu edukacije i podizanja svijesti o bolesti hemofilija; priprema i tiskanje glasila “Hemofilija”, izdavanje knjižice o hemofiliji B, obilježavanje Svjetskog dana hemofilije u Zagrebu, Splitu i Vinkovcima, održavanje 11. ljetnog kampa u Šibeniku u rujnu 2017.

76.000,00 HRK2018.

Primatelj Namjena Vrijednost donacije

Društvo hemofiličara Hrvatske

Potpora u svrhu podizanja razine svijesti o hemofiliji kroz obilježavanje Svjetskog dana hemofilije; potpora za izdavanje glasila “Hemofilija”; sredstva za održavanje 12. ljetnog kampa u Tuheljskim toplicama.

85.000,00 HRK2019.

Primatelj Namjena Vrijednost donacije

Društvo hemofiličara Hrvatske

Potpora za aktivnosti koje imaju za cilj podizanje kvalitete života oboljelih od hemofilije te podizanje svijesti o bolesti; obilježavanje svjetskog dana hemofilije u Zagrebu, Splitu I Oprisavcima, potpora za izdavanje 12. glasila “Hemofilija”, potpora za održavanje 13. Edukacijskog ljetnog kampa u Tuheljskim Toplicama u rujnu 2019. za preko 280 sudionika.

90.000,00 HRK