Strategija

Razvoj održivosti u Bayeru

Od 2014. godine nadalje

 • Ažuriranje analize materijalnosti
 • Početak inicijative "Bihevioralne sigurnosti"
 • Projekt na razini Grupe "Integrirano upravljanje usklađenošću" (ICM)
 • Godišnje izvješće spojeno je s Izvješćem o održivom razvoju: Bayer objavljuje prvo integrirano izvješće 2014. Godine.
 • Prikazan je ambiciozan novi program nefinancijskih ciljeva.

 

2013.

 

 • Procedure, kompetencije i odgovornosti za inicijativu za sigurnost procesa i postrojenja navedene su u direktivi Grupe.
 • Bayer provodi Platformu sigurnosti prijevoza na razini Grupe.
 • Bayer objavljuje svoje stajalište o zaštiti bioraznolikosti.
 • Pokreće se Bayerova akademija sa specifičnim ciljem daljnjeg usavršavanja menadžera.
 • Bayer HealthCare nastavlja obuku o Priručniku o usklađenosti.

 

2012.

 • Usvojeni su Odgovorni marketing Grupe i politika prodaje te specifični priručnici o usklađenosti za poslovanje odjela HealthCare.
 • Uspostavljen je novi cilj za smanjenje ozljeda na radu.
 • Antikorupcijska procedura obnavlja se i zaoštrava.
 • Bayer implementira funkciju CSO (glavni direktor održivosti) u Upravni odbor.
 • Pokrenut je projekt dubinske analize (due diligence) za testiranja usklađenosti poslovnih partnera.

 

2011.

 • Bayer širi svoje upravljanje dobavljačima, suosniva inicijativu "Zajedno za održivost " i postaje član inicijative Lanca farmaceutskih dobavljača (PSCI).
 • Bayer objavljuje svoje Stajalište o vodi.
 • Započinje pokretanje i provedba inicijative za sigurnost procesa i postrojenja.
 • Proširen je Program održivosti pokrenut u 2009. Godini.
 • Započeto je pokretanje i provedba ciljeva održivosti za 2015. godinu, uključujući nove i ambiciozne klimatske ciljeve.
 • Pokrenut je pilot projekt Provjere dionika.
 • Bayer uspostavlja Ured za usklađenost Grupe.
 • Bayer se pridružuje inicijativi UNGC-LEAD.

 

2010.

 • Završen je Program ciljeva za 2006.-2010.
 • Usvojena je Direktiva Grupe za upravljanje incidentima u vezi s usklađenošću.
 • Bayer usvaja postupak za snimanje i izvještavanje o emisijama stakleničkih plinova.
 • Bayer pokreće pilot projekte za Provjeru učinkovitosti resursa.
 • Uveden je sustav upravljanja energetskom učinkovitošću STRUCTeseTM.
 • Pokrenuta je Provjera održivosti.

 

2009.

 • Kao dio strategije održivosti, usvojen je Program održivosti s temeljnim pitanjima zdravstvene zaštite, prehrane i klime.
 • Bayer pokreće globalnu implementaciju svojeg Kodeksa ponašanja dobavljača.
 • Bayer usvaja smjernice o zaštiti procesa i postrojenja, zaštiti na radu i zaštiti zdravlja na radnom mjestu i objavljuje svoj Kodeks ponašanja za odgovorno lobiranje.

 

Prije 2009.

 • 2008.: Bayer provodi REACH.
 • 2008.: Proširena je Strategija održivosti u nabavi.
 • 2007.: Pokrenut je Klimatski program.
 • 2007.: Bayer donosi stavove o temama ljudskih prava, biomonitoringa, odgovornom korištenju genske tehnologije i nanotehnologije.
 • 2006.: Usvojena je Bayerova politika Održivog razvoja.
 • 2005.: Pokrenute su sustavne inicijative za smanjenje dječjeg rada u Indiji.
 • 2004.: Odbori za održivost organizacijski su osnovani u Grupi.
 • 2003.: Bayer postaje organizacijski dionik u Globalnoj inicijativi za izvještavanje (GRI).
 • 2003.: Bayer definira ključne pokazatelje uspješnosti za zdravlje, sigurnost i okoliš (HSE).
 • 2000.: Bayer je jedan od osnivača UN Global Compacta.