Ključna područja

Učinkovitost resursa i energije

Kao odgovorna kompanija, Bayer je aktivno predan osiguravanje klimatske zaštite. Već nekoliko godina kroz naš klimatski program radimo na unapređenju učinkovitosti resursa i energije te u pronalasku tržišnih rješenja za zaštitu klime i prilagodbi klimatskim promjenama.

Usredotočeni smo na sljedeća područja:


1. Učinkovitija proizvodnja: Smanjenje onečišćenja kroz vlastitu proizvodnju (uključujući uvođenje energetskih upravljačkih sustava u skladu s ISO 50001) i razvijanje, testiranje i marketing novih tehnologija koje su povoljnije za zaštitu klime.


2. Tržišna rješenja: Smanjenje onečišćenja kroz upotrebu vlastitih proizvoda (primjerice, osiguranjem viših prinosa kroz najnovije metode zaštite usjeva, novim metodama kultiviranja i sjemenom veće kvalitete i otpornosti).


3. Potpora inicijativama: Smanjenje onečišćenja u daljnjim područjima unutar kompanije (npr. zeleni IT, vozni park: “EcoFleet” inicijativa, smanjenje prijevoza kroz optimizaciju logistike)Uvođenjem klimatskog programa, Bayer je uspio smanjiti svoja specifična onečišćenja za otprilike 18% u periodu od 2005. do kraja 2013. Time su naši srednjoročni ciljevi ostvareni. Isto tako, uvođenjem energetskog upravljačkog sustava i ulaganjem u mjere ostvarivanja energetske učinkovitosti podigli smo ukupnu energetsku učinkovitost Grupe za otprilike 18% u planiranom vremenskom okviru.


Naš ambiciozni cilj je smanjiti emisije naših specifičnih stakleničkih plinova za 20% i poboljšati energetsku učinkovitost za 10% od 2012. do 2020. godine.