Održivi razvoj

Izvješće o održivom razvoju

Još od fiskalne 2013. godine spajamo naše godišnje financijsko izvještavanje i izvještavanje o održivosti u jedno integrirano izvješće.

Godišnja izvješća izvještajnih godina 2013., 2014. i 2015.


S pomoću našeg integriranog izvještavanja cilj nam je istaknuti interakciju između financijskih, ekoloških i društvenih čimbenika i naglasiti njihov utjecaj na dugoročni uspjeh naše tvrtke. Trenutni izvještaj dostupan je i kao tiskana publikacija i na internetu. Ova proširena verzija Godišnjeg izvješća sadržava dodatne podatke u obliku numeriranih internetskih priloga.


Izvještavanje o održivosti Grupe Bayer usklađeno je sa smjernicama Globalne inicijative za izvještavanje (GRI) i 10 načela UN Global Compacta (UNGC). Cjeloviti pregled GRI pokazatelja i prikaz našeg napretka u provedbi 10 UNGC načela (odgovara razini Advanced) dostupni su u trenutnom Godišnjem izvješću. Naše je izvještavanje također usklađeno s međunarodnim smjernicama i preporukama, uključujući i one o definiranju i odabiru nefinancijskih pokazatelja i o izvještavanju. S tim u vezi, pratimo smjernice OECD-a za multinacionalne tvrtke i standard ISO 26000. Naš izbor pokazatelja i mjerenje ključnih podataka također uzima u obzir preporuke Europske federacije društava financijskih analitičara (EFFAS) za izvještavanje o nefinancijskim pokazateljima, Protokola o stakleničkim plinovima za područje emisije stakleničkih plinova, Svjetskog poslovnog vijeća za održivi razvoj (WBCSD) i Europskog vijeća kemijske industrije (CEFIC). Ove godine ponovno ćemo dostaviti izjavu o usklađenosti s Njemačkim kodeksom održivosti.


Prikupljamo podatke o svim relevantnim organizacijskim jedinicama i tvrtkama širom svijeta koje spadaju u opseg konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Bayer. Svi pokazatelji zaštite na radu i zaštite okoliša (HSE – zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša) za Grupu prikupljeni su u našem informacijskom sustavu (BaySIS) na razini cijele Grupe. Podaci obuhvaćaju sve potpuno konsolidirane tvrtke u kojima Bayer posjeduje najmanje 50 posto dionica tvrtke. Pokazatelji uspješnosti tih tvrtki u potpunosti su konsolidirani neovisno o točnom omjeru dionica koje drži Bayer. Podaci o ozljedama na radu, prometnim nesrećama i ekološkim incidentima prikupljaju se na svim mjestima u svijetu. Ekološki relevantni pokazatelji mjere se u svim proizvodnim pogonima.


Možete pronaći više informacija o našim načelima izvještavanja u

Integriranom godišnjem izvješću 2015.