Dužnosti i aktivnosti Upravnog odbora

Upravi odbor vodi poduzeće s ciljem održivog porasta vrijednosti Grupe i ostvarivanja definiranih korporativnih ciljeva. Upravni odbor svoju zadaću izvršava u skladu sa zakonom, Statutom i Pravilnicima te usko surađuje s drugim tijelima kompanije.

Upravni odbor komapnije Bayer AG određuje dugoročne ciljeve i strategije za cijelu kompanije te postavlja principe i smjernice za praćenje korporativnih politika. Koordinira i nadgleda najvažnije aktivnosti, određuje portfelj, razvija menadžersko osoblje, raspoređuje resurse re odlučuje o finacijskom upravljanju i izvješćivanju Grupe.

Članovi Upravnog odbora snose zajedničku odgovornost za upravljanje sjelokupnim poslovanjem. No, pojedinačni članovi Odobra samostalno vode dodijeljena područja u skladu sa zajedničkim odredbama cijelog Odobra.

U skladu s pravilima Upravnog odbora te njihovim pojedinačnim odgovornostima, Predsjednik Odbora snosi odgovornost za vođenje i koordiniranje njegovih članova te predstavlja kompaniju prema trećim stranama.

U 2015., sljedeće posebne odgovornosti su dodijeljene različitim članovim Upravnog odbora:

  • Upravljanje strategijom i portfeljem,
  • Financije,
  • Ljudski resursi (ovaj član ujedno djeluje kao Direktor rada), Tehnologija i održivost
  • Inovacije


S 01. siječnja 2016., dunkcionalne odgovornosti su preraspodijeljene u skaldu s Bayerovim usredotočenje na Life Science poslovanje te je Upravni odbor povećan za tri člana, koja vode i predstavljaju tri odjela komapnije.