Suradnja sa zdravstvenim radnicima

Kako tvrtka Bayer surađuje sa zdravstvenim radnicima

Industrija i zdravstveni radnici surađuju u raznim aktivnostima u pretkliničkim istraživanjima, kliničkom razvoju te kliničkoj praksi i ishodima u pacijenata.

Kao prva točka kontakta s pacijentima, zdravstveni radnici nude neprocjenjivo i stručno znanje o ishodima u pacijenata i o liječenju bolesti. To igra ključnu ulogu u optimizaciji naših napora da poboljšamo skrb za pacijente, mogućnosti liječenja i ishode u pacijenata.

Prvi primjer suradnje: Klinička ispitivanja
Pacijenti trebaju odgovarajuće lijekove

Pacijenti istinski mogu imati koristi od velike količine neprocjenjivog medicinskog znanja iz cijelog svijeta kad naši interni stručnjaci usko surađuju sa znanstvenicima i zdravstvenim radnicima izvan kompanije. Čvrsto vjerujemo da ćemo zajedničkom primjenom tog stručnog znanja steći bolji uvid u glavne bolesti i razviti bolje lijekove u kraćem roku. Nadležni liječnik i ostali zdravstveni radnici provode klinička ispitivanja u centrima za klinička ispitivanja u skladu s protokolom kliničkog ispitivanja uz odobrenje nadležnih tijela iz područja zdravstva, institucionalnih odbora za nadzor i etičkih povjerenstava. Zbog toga predstavljaju glavnu poveznicu s pacijentima koji sudjeluju u ispitivanju te snose odgovornost za prikupljanje podataka. Stručno znanje i vrijeme koje zdravstveni radnici i zdravstvene organizacije ulože tijekom kliničkog ispitivanja potrebno je kompenzirati.

Saznajte više o kliničkim ispitivanjima

Drugi primjer suradnje: Potpora edukaciji liječnika
Pacijentima su potrebni liječnici koji su najbolje informirani

Tvrtka Bayer razvija inovativne lijekove. Potrebno je predstaviti i objasniti nove načine liječenja zdravstvenim radnicima kako bi se osigurala njihova odgovorna primjena. Stoga podupiremo edukaciju zdravstvenih radnika na kongresima i u obukama. Time liječnicima osiguravamo pristup najnovijim medicinskim istraživanjima te stoga oni mogu propisivati najbolje liječenje svojim pacijentima. Samo tako možemo ispuniti svoju obvezu poticanja ispravne primjene naših novih načina liječenja. Znanstvena događanja samo su jedan od mnogih izvora edukacije liječnika.