Politički stavovi

Regulacija kemikalija

Bayer je aktivan na međunarodnoj sceni vezano uz sigurnost proizvoda

Upravitelj postrojenja: Flavio Abreu započeo je svoju karijeru prije 26 godina kao pripravnik u izgradnji tvornica. Od 2003. je upravitelj postrojenja Parque Industrial Bayer u Belford Roxou u Brazilu. Prije toga je radio za kompaniju u Njemačkoj i SAD-u.

Sigurnost i okolišna usklađenost proizvoda Bayerovi su glavni prioriteti. Pravni zahtjevi, ali i dobrovoljne inicijative su osnove suvremenog upravljanja kemikalijama.
 
Od 2007. godine Bayer djeluje u skladu s Europskom uredbom o kemikalijama zvanom REACH (Registracija, evaluacija i autorizacija kemikalija). Kompanija je 2010. na vrijeme registrirala 125 supstanci čija godišnja proizvodnja ili izvoz premašuje 1000 tona ili koje su posebno opasne. Bayer također očekuje da njegovi dobavljači potvrde da su njihovi proizvodi u skladu s REACH-om. Bayer je uvjeren da su takvi propisi važni za zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša te u skladu s time organizira svoje aktivnosti.

Bayer je 2006. bio jedna od prvih kompanija koja je potpisala Globalni sporazum o odgovornoj skrbi, koji također uključuje obvezu prema Globalnoj strategiji proizvoda (GPS). Primjerice, kompanija od 2000. putem svoje internetske stranice uspješno obavještava svoje kupce i druge interesne skupine o programu „Sigurnost proizvoda prije svega“.

Bayer surađuje sa svojim konkurentima na primjerice promociji podataka između kompanija. Između ostalog, to može povećati učinkovitost te čak i smanjiti količinu nužnog testiranja na životinjama u procesu registracije za REACH.

Slično kao i REACH, Zakon o kontroli otrovnih supstanci (TSCA) iz SAD-a također zahtjeva registraciju novih kemikalija. Globalni harmonizirani sustav klasifikacije i označavanja kemikalija (GHS) 2009. je stupio na snagu u Europi, a 2010. u Kini i nekolicini drugih zemalja. On regulira jedinstvenu klasifikaciju i označavanje kemikalija. Radna skupina koordinira njegovu implementaciju u tvrtki Bayer. Do 30. studenog 2010., Bayer je na vrijeme registrirao sve supstance koje prodaje u EU te ih klasificirala u inventoriju Europske kemijske organizacije (ECHA), u skladu s GHS-om. Nakon popisivanja više od 1000 supstanci, Bayer će nadležnim institucijama proslijediti informacije o svim smjesama relevantnima za GHS do 31. svibnja 2015.

Bayerovi stavovi

Jasna i jednostavna regulacija

Pojedinačne supstance ne bi trebale biti regulirane različitim pravilima više od jednom, s obzirom da to znači nepotrebne troškove i dodatan rad za sve uključene u taj proces. Stoga bi novi projekti trebali biti jeftini, a dvostruka regulacija izbjegavana.

Bez konkurentski nepovoljnijeg položaja zbog regulacije

Regulacija kemikalija na razini EU važna je za zdravlje i sigurnost. Međutim, potrebno je pobrinuti se da to ne dovede do konkurentski nepovoljnijeg položaja s obzirom na kompanije iz zemalja s manje strogim smjernicama. Cilj poboljšanja zaštite ljudi i okoliša bit će potkopan ukoliko se proizvodnja preseli u zemlje sa slabijom regulacijom.

Uravnotežene procjene rizika

Istraživanje rizika koje nove tehnologije i materijali donose ljudima i okolišu važno je i smisleno. U tom bi kontekstu trebalo izabrati znanstvene pristupe koji će realistično procijeniti potencijalni rizik. Oprezan pristup ne smije značiti da se mogućnosti novih supstanci posve zanemari i da se u obzir uzmu samo potencijalni rizici.