Politički stavovi

Promicanje istraživanja i razvoja

Mogući poticaj za inovaciju: promicanje istraživanja u Njemačkoj putem poreznih olakšica.

Porezne olakšice iznimno su učinkovito sredstvo vladine promocije istraživanja. Lako ih je provesti te podupiru istraživanje neovisno o trenutnoj profitnoj situaciji kompanije. Uz to, porezne olakšice imaju tržišno-orijentiran i širok utjecaj.

Tri četvrtine svih zemalja članica Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) te pola zemalja članica Europske unije uvele su oblik promocije istraživanja i razvoja vezan uz porezne olakšice čime takva promocija istraživanja postaje bitan lokacijski faktor. Uvođenje takvog oblika promocije u Njemačku, bi prvenstveno vratilo tu zemlju na razinu međunarodnih standarda. Kompanije svih veličina, koje svoju djelatnost temelje na istraživanju, bi trebale imati koristi od takve promocije.

I znanstvene studije podupiru uvođenje promocije istraživanja putem poreznih olakšica: „Jedan euro promocije vodi do jednog eura za dodatno trošenje.“ Bayer se posvetio ponovnom ulaganju svakog eura dobivenog od promocije istraživanja putem poreznih olakšica.

Tri dobra razloga:

Prvo: stvara održivi rast

Promicanje istraživanja je ulaganje u intelektualni kapacitet Njemačke. Ono podiže inovativnu snagu ekonomije i na taj način postavlja temelje rasta i poslova sutrašnjice. Uostalom, ekonomski razvoj zemlje s gotovo nepostojećim sirovinama ovisi o kreativnosti njenih znanstvenika i istraživača.

Drugo: generira široku stimulaciju rasta

Dodatna promocija putem poreznih olakšica za istraživanje i razvoj nije vezana niti uz jednu tehnologiju, a stimulira cijelu kompaniju. Ona ima izravan učinak na tržište te je usmjerena prema primjeni.

Treće: reklamira Njemačku kao poslovnu lokaciju

Porezni poticaji mogu uvjeriti domaće i strane kompanije da prošire svoje istraživačke kapacitete upravo u Njemačkoj i na taj način stvore visoko stručne poslove. Porezni sustav otvoren prema inovacijama ojačao bi Njemačku i osigurao budući prihod od poreza.