Politički stavovi

Naši politički stavovi

U svojoj korporativnoj regulative “Kodeks ponašanja za odgovorno lobiranje” Bayer postavlja jasna i obvezujuća pravila o svom angažmanu u političkim pitanjima, s ciljem osiguranja transparentnosti u bilo kojoj vrsti suradnje s predstavnicima političkih institucija.

U skladu s gore navedenom regulativom, obvezali smo se na to da nećemo davati nikakve izravne donacije političkim strankama, političarima ili kandidatima za političku dužnost. No, neke udruge čiji smo članovi daju takve donacije na vlastitu inicijativu, u skladu sa zakonskim propisima.

Bayerovi istraživači u neprekidnom su kontaktu sa znanstvenicima vodećih fakulteta kao i s klijentima i partnerima s kojima surađujemo. Glavni dio te komunikacije odnosi se na zajedničko bavljenje pitanjima vezanima uz izazove sutrašnjice koja su posve u skladu s našom misijom "Bayer: Science For A Better Life".

“Bayer: Science For A Better Life“ Bayer društvu daje obećanje da će znanost koristiti kao moćno oruđe za rješavanje glavnih izazova našega svijeta. Kao inovacijskoj tvrtki, stvaranje novih ideja i ispunjavanje nezadovoljenih potreba naš je svakodnevni posao. To je ono što zovemo inovacijom.

Naša sposobnost za stvaranje inovativnih rješenja također ovisi o političkom okviru unutar kojeg djelujemo. Smatramo da je naše sudjelovanje u političkim debatama nužno i legitimno jednako kao i izražavanje naših političkih stavova relevantnim ljudima na odlučujućim pozicijama.

Prihvaćanjem svoje uloge društveno i etički odgovornih korporativnih građana stvaramo korist za zajednice u kojima živimo. Bayer je svjestan da se moćno oruđe kao što je znanost mora razumno koristiti. Dijeljenje njenih pogodnosti sa zajednicom jednako je bitno kao i osigurati da se rizicima vezanima uz znanost oprezno upravlja. Naša javna politička zalaganja odvijaju se transparentno (Kodeks ponašanja), otvoreno i u skladu s Politikom korporativne usklađenosti.

Pet područja u kojima naš rad najviše ovisi o političkom okviru

Inovacije
U zemlji našeg porijekla, Njemačkoj, Bayer se može pohvaliti najvećim budžetom za istraživanje i razvoj u cijeloj kemijskoj i farmaceutskoj industriji. Podržavamo političke okvire koji potiču inovacije. Pošto pružanje novih pogodnosti društvu mora biti nagrađeno, ono uključuje sigurnu zaštitu znanja diljem svijeta. U Njemačkoj se Bayer zalaže za uvođenje porezne olakšice za ulaganja u istraživanje i razvoj. više

Društveno prihvaćanje tehnologije i proizvoda
Blagostanje društva usko je vezano uz sposobnost razvijanja i korištenja novih tehnologija. Bayer vjeruje da znanstveno istraživanje može odrediti rizike i koristi od tehnologija i proizvoda. U Bayerovu je interesu ponuditi sigurna rješenja za probleme današnjice i sutrašnjice. Doduše, ulaganje u postrojenja za tehnologiju i proizvodnju može se protegnuti desetljećima te koštati milijune, ako ne i milijarde. Stabilni okviri koji omogućuju planiranje u ovakvim vremenskim okvirima neophodni su za Bayer. To zahtijeva široko i opće prihvaćanje sigurnih novih tehnologija unutar društava. više

Održivi zdravstveni sustavi
Društva diljem svijeta u potrazi su za novim načinima organiziranja zdravstvenih sustava. Izazov je zadržati troškove pod kontrolom, a istovremeno osigurati visokokvalitetnu zdravstvenu skrb i očuvati inovativnu snagu farmaceutskog sektora. Kao farmaceutska tvrtka, Bayer ima ideje kako to ostvariti. više

Energetska politika i zaštita okoliša
Bayer Grupa prihvaća znanstvene dokaze koji ukazuju na činjenicu da je čovjek odgovoran za klimatske promjene. Isto tako, kao kemijska kompanija, prihvaćamo odgovornost za velike emisije stakleničkih plinova. Stoga Bayer teži smanjenju vlastite emisije u skladu s postavljenim ciljevima. Štoviše, vjerujemo da Bayerovi inovativni proizvodi, poput materijala za toplinsku izolaciju, mogu značajno pridonijeti u suzbijanju efekta klimatskih promjena. više

Regulacija kemikalija
Gotovo svi kemijski proizvodi koje proizvodi i prodaje Bayer registrirani su sukladno propisima kao što su uredba REACH (Registracija, evaluacija, autorizacija i restrikcija kemikalija) Europske Unije ili Zakon o kontroli otrovnih supstanci u SAD-u. Bayer poštuje važnost takvih propisa za zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša te ih sukladno tome i provodi. Regulacija kemikalija trebala bi biti učinkovita, ali i sadržavati što manje birokracije. Bayer naglašava važnost znanstvenog pristupa pri procjeni rizika. više