Politički stavovi

Nanotehnologija

Mnogi stručnjaci nazivaju nanotehnologiju ključnom tehnologijom 21. stoljeća. Kao tehnologija koja je na križištu različitih disciplina, ona čini inovacije i poboljšanje proizvoda mogućim u gotovo svim sektorima industrije, npr. za zaštitu okoliša, održivu opskrbu energijom, učinkovito korištenje resursa ili suzbijanje bolesti.

Nanotehnologija može donijeti nova svojstva već dobro poznatim materijalima kao što su plastika, disperzije, metali, itd. Na slici su kalupom oblikovani ulošci za farove napravljeni od lagane plastike.

Predviđa se da će nanotehnologija pomoći svjetskoj ekonomiji dugotrajnim valom rasta – poput onog kojeg je u proteklih nekoliko desetljeća potaknula mikroelektronika. Vlade i Europska komisija već su prepoznale ovaj potencijal. Mogućnosti koje nude nanomaterijali također su prepoznate i od strane šire javnosti. Međutim, neke su interesne skupine više usmjerene na moguće rizike po okoliš i zdravlje. Naravno, svi se rizici moraju pomno proučiti i uzeti u obzir, ali ne na način da se posve zanemare prednosti koje nude.

Bayer se zalaže za iskorištavanje prilika koje nudi nanotehnologija, uz istovremeno istraživanje i minimiziranje rizika. Za to nam je potreban otvoren javni dijalog o budućim mogućnostima, transparentne informacije o mogućim rizicima te saznanja o tome kako rukovati i koristiti nanomaterijale na siguran način.

  • Političari bi trebali nastaviti promovirati inovacije u nanotehnologiji na visokoj razini, uključujući istraživanje o sigurnosti nanomaterijala.
  • Dugoročne, pouzdane i razumljive političke odluke i regulacijski procesi temeljeni na znanstvenim dokazima krucijalni su za potrošače i industriju. To se posebno odnosi na nanomaterijale.


Odgovoran odnos prema proizvodima i održivost naši su glavni prioriteti. Bayer se stoga uključio u inicijative kemijske industrije kako bismo zajedničkim naporima osigurali sigurnu proizvodnju i rukovanje nanomaterijalima. Uz to, tvrtka značajno doprinosi javno financiranim projektima o istraživanju sigurnosti u području nanomaterijala, primjerice programi Inno.CNT-a , programi CarboSafe i CarboLife Cycle; drugi primjeri uključuju CarboTox i NanoGEM.