Politički stavovi

Međunarodna klimatska politika

Bayer je posvećen zaštiti okoliša.

Očuvanje resursa. Zaštita klime.

Klimatske promjene će imati značajan utjecaj na ljudske uvjete života pa zahtijevaju angažman svih društvenih skupina. Zaštita okoliša i potreba za prilagođavanjem klimatskim promjenama postaju sve važnije za poslovanje i po pitanju prilika, ali i rizika. Za globalne kompanije kao što je Bayer, fokus je usmjeren prema aspektima kao što su sigurnost, jednaki uvjeti za sve i otvoreno tržište. Obvezujući ciljevi smanjenja emisija plinova važni su za industrijalizirane, zemlje u nastajanju i zemlje u razvoju ako želimo trajno smanjiti globalnu emisiju plinova. Otvoreno partnerstvo temeljeno na suradnji između svih zemalja bit će odlučujuće u prevladavanju posljedica klimatskih promjena.

Kao odgovorna kompanija, Bayer je već godinama posvećen zaštiti okoliša te je postao poznat kao pionir industrije nakon implementacije svog Klimatskog programa 2007. godine. Bayerov Klimatski program usmjeren je na reduciranje vlastitih emisija stakleničkih plinova kao i na poboljšanje energetske i resursne iskoristivosti, kako u samom Bayeru, tako i među našim kupcima. To uključuje nove procese proizvodnje, interne sustave gospodarenja energijom i proizvodnju inovativnih materijala. Od pokretanja programa, Bayer je u periodu od tri godine uložio milijun eura u istraživanje i razvoj projekata vezanih uz klimu. Uz to, Bayer je 2011. podigao svoje ionako ambiciozne ciljeve: do 2020. kompanija namjerava smanjiti emisiju CO2 po toni prodanih proizvoda za 35% na razini Grupe. Tu će najveći doprinos dati podskupina Covestro*, koja namjerava smanjiti svoje specifične emisije stakleničkih plinova za 40% (porast od prvotnih 25%). Bayer HealthCare planira smanjiti ukupne emisije za 10% (porast od prvotnih 5%), a Bayer CropScience za 15%. Bayer također želi dodatno intenzivirati i proširiti svoje partnerstvo s javnim institucijama, kompanijama i istraživačkim institucijama.

Bayer ima sljedeće stavove

Klimatske promjene su međunarodni zadatak

Učinkovitu zaštitu okoliša treba shvatiti kao zajednički zadatak svih nacija. Bayer stoga gleda na rezultate samita o klimi u Cancunu 2010. kao na važan prvi korak.

Koristiti i promicati inovativnu snagu industrije u svrhu zaštite okoliša

Kao kompanija, svjesni smo da smo jedni od proizvođača stakleničkih plinova, ali mi smo i dio rješenja. Bayerovi proizvodi i materijali na različite načine pridonose očuvanju energije i resursa. Stoga promociju visokotehnoloških proizvoda u svrhu smanjenja emisija smatramo važnom mjerom u jačanju inovativne snage kemijske industrije.

Ojačati ekonomski rast

Sredstva za zaštitu okoliša trebala bi biti oblikovana na način da imaju više svrha. Ekonomski rast je nužan, kako bi se primjerice omogućilo financiranje nužnih mjera za zaštitu okoliša te za istraživanje novih tehnologija koje ne štete klimi.

Poštovati patente i industrijska prava vlasništva

Prijenos novih tehnologija koje ne štete klimi u zemlje u razvoju igra važnu ulogu u globalnom smanjenju emisija plinova. U tom kontekstu valja poštovati patente i autorska prava kako ne bismo ugrozili poticaje za nastavak istraživanja i razvoja.

*prije Bayer MaterialScience. Više informacija: link