Politički stavovi

Inovacija zahtijeva ulaganje

Dobre ideje moraju biti vrijedne

Patenti su ključni poticaj za ulaganje u istraživanje i razvoj novih proizvoda i tehnologija. Zaštita od imitacije proizvoda na određeno vrijeme u svačijem je interesu jer ima dovoljno vremena da se uloženo isplati, a kada istekne period zaštite, inovaciju će moći koristiti svi.

Tri kratka pitanja

Sprečava li zaštita patenata tehnološki napredak u zemljama u razvoju?

Privremena zaštita intelektualnog vlasništva potiče istraživanje i razvoj u svim zemljama. Ona je također osnova širenja inovacija čime se omogućuje njihova prodaja i kupovina.

Sprečava li zaštita patenata zdravstvo u zemljama u razvoju?

Zaštita patenata preduvjet je učinkovitom zdravstvenom sustavu, pošto se bez toga ne bi razvio gotovo niti jedan lijek. Nadalje, preko 90% onoga što Svjetska zdravstvena organizacija naziva „osnovnim lijekovima“ već dugo nisu zaštićeni patenti te su ponuđeni različitim kompanijama diljem svijeta.

Sprečava li zaštita patenata širu upotrebu mjera za zaštitu klime, pogotovo u zemljama u razvoju?

Ne. Većina tehnologija za zaštitu klime nije patentirana u zemljama u razvoju. Nedostatak infrastrukture puno je veća prepreka nego zaštita patenata. I ovdje je činjenica da bi bilo razvijeno manje tehnologija za zaštitu klime da nije bilo zaštite patenata.

Pet zahtjeva

Usklađivanje i pojednostavljivanje

Globalni i EU sustav patenata valjalo bi uskladiti i učiniti lakšim za korištenje. Snižavanje troškova birokracije omogućilo bi veći priljev financiranja u samo istraživanje i razvoj. U tom kontekstu pozdravljamo 'pojačanu suradnju' između većine zemalja članica EU koje su gotovo sve pristale na učinkovit Jedinstveni patent. Cilj je u to uključiti baš sve zemlje članice EU.

Prijenos tehnologije

Sporazum TRIPS Svjetske trgovinske organizacije dozvoljava ograničenja u zaštiti patenata u iznimnim slučajevima, primjerice ondje gdje postoji hitna potražnja za nekim lijekom ili ukoliko je to u interesu prijenosa tehnologije. Opseg ovdje opisanih ograničenja ne bi trebalo prelaziti.

Povjerljivost podataka

Pri prijavi za odobrenje novog lijeka ili pesticida nadležnim se vlastima dostavljaju opsežni podaci. Oni su rezultat dugogodišnjeg složenog istraživanja te ih se mora zaštititi.

Krivotvorenje

Lažni proizvodi u području zdravlja i prehrane ugrožavaju ne samo pacijente i potrošače, nego i potkopavaju konkurentnost proizvođača. Gospodarstvo, udruge, vladine agencije i nevladine organizacije trebaju raditi zajedno te odlučno djelovati protiv lažiranja proizvoda.

Inflacija patenata i njihova zloupotreba

Trivijalni patenti štete i inovacijskim kompanijama i široj javnosti. Takozvani 'trolovi patenata' zloupotrebljavaju propise o patentima s ciljem prisilnog naplaćivanja tantijema.

Bayerovi patenti - činjenice i brojevi

  • 78000 trenutno važećih prijavljenih i potvrđenih patenata diljem svijeta
  • 12000 zaštićenih izuma diljem svijeta
  • 6500 prijava patenata godišnje diljem svijeta
  • 750 novih izuma godišnje
  • 400 novih ugovora o istraživanju i razvoju sa sveučilištima, istraživačkim institutima i gospodarstvom godišnje
  • 40% prodaje temeljeno na proizvodima i procesima isključivo u našem vlasništvu
  • patent traje 20 godina
  • prosječno je potrebno dvanaest godina za razvoj novog lijeka
  • u pravilu preostaje osam godina patentske zaštite lijeka nakon njegova odobrenja
  • Bayerov udio čini 2% u ukupnom godišnjem trošku istraživanja i razvoja u Njemačkoj