Korporativna usklađenost

Naša korporativna djelatnost je vođena lokalnim i međunarodnim zakonima i pravilima koji predstavljaju spektar odgovornosti Bayer Grupe i njenih zaposlenika diljem svijeta. Bayer vodi svoje poslovanje odgovorno i u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtjevima svake države u kojoj posluje.

Bayer očekuje zakonsko i etičko djelovanje od strane svih svojih zaposlenika u njihovom svakodnevnom radu, budući da način njihovog djelovanja utječe na cjelokupnu kompaniju. osiguravanjem redovitog razgovora između zaposlenika i njihovih nadređenih te pružanjem odgovarajućih treninga, društvo nastoji upoznati svoje zaposlenike s internima pravilima ponašanja, kao i s različitim zakonskim i regulatornim zahtjevima države u kojoj Bayer posluje. Ovo predstavlja temelj vođenja poslovanja odgovorno i u skladu s važećim zakonima.

Odbor za upravljanje navodi u Proceduri o politici korporativne usklađenosti (Corporate Compliance Policy) kako je Bayer bezrezervno predan korporativnoj usklađenosti te će spriječiti bilo kakve poslovne transakcije koje krše principe navedene u Proceduri. Procedura također objašnjava organizacijski okvir za korporativnu usklađenost i posebna područja u kojima kršenje primjenjivih zakona može nositi osobito teške štetne posljedice, kako za poduzeće tako i za zaposlenike. Načela navedena u Proceduri pružaju smjernice zaposlenicima u njihovom svakodnevnom radu te ih štite od potencijalnog nedoličnog ponašanja.

Ključni zahtjevi su:

  • poštovanje pravila tržišnog natjecanja
  • integritet u poslovanju i zabrana bilo kakvog neprimjerenog utjecaja
  • poštivanje proizvodnog upravljanja i predanost načelima održivosti
  • strogo odvajanje poslovnih i privatnih interesa
  • predanost osiguranju ravnopravnih i pravednih uvjeta rada u svim podružnicama


Svaka Bayerova podružnica ima barem jednu osobu zaposlenu na poziciji Compliance Officer.

Više o ovoj temi pronađite u našem Godišnjem izvještaju za 2014. godinu!