Inovacije

Istraživanje u Bayeru

Inovacija i vještine naših zaposlenika oblikuju osnovu našeg uspjeha kao tvrtke. Potičemo inovaciju kontinuiranim razvijem novih molekula, tehnologija i poslovnih modela u našim istraživačkim centrima, ulaganjem u projekte istraživanja i razvoja, podupiranjem razvoja naših zaposlenika i širenjem naših aktivnosti stjecanjem ili suradnjom s vanjskim partnerima. Jačanje naše sposobnosti za inovacije omogućuje nam da se suočimo s izazovima našeg vremena i ostvarimo profitabilan korporativni rast.

U 2015. godini ukupno 4,281 milijardi € potrošeno je na istraživanje i razvoj, što odgovara iznosu od 9,1% prodaje. Broj zaposlenika koji rade na istraživanju i razvoju diljem svijeta bio je oko 14 700.


Osim ulaganja u istraživanje i razvoj Bayer promiče inovacijsku kulturu temeljenu na otvorenosti prema novim pristupima i unutarnju interdisciplinarnu suradnju. Gradimo nacionalnu i međunarodnu mrežu izvanrednih znanstvenika otvorenih kako bismo dodatno povećali našu stručnost te proširujemo tu mrežu suradnjom s vanjskim partnerima.

Naše suradnje i savezništva s vodećim sveučilištima, javnim istraživačkim institutima i partnerskim tvrtkama nadopunjuju se inkubatorima, crowdsourcingom i znanstvenim središtima u Aziji i Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se iskoristio vanjski inovativni potencijal s pomoću pristupa otvorene inovacije. Neke od naših suradnji podržane su javnim financiranjem.

Jačanje istraživanja sklopu Life Science poslovanja

Bayer je jedina svjetska tvrtka koja istražuje napredak istodobno u ljudskom zdravlju, zdravlju životinja i zdravlju biljaka. Sustavna i intenzivna suradnja istraživača iz obje Life Science podskupine pruža novi poticaj. U tom kontekstu, istraživači surađuju na projektima koji uključuju središnje biološke procese kao što su regulacija gena i metabolizam energije. Ti projekti za cilj imaju razviti bolje razumijevanje bolesti, dešifrirati mehanizme djelovanja, personalizirati terapije ili objasniti mehanizme otpornosti. Zajedničko se korištenje tehnoloških platformi proširuje. Bayerov interni „Life Sciences Fond“ podržava te projekte od 2012. godine, a najčešće se provode u suradnji s vanjskim partnerima.

Troškovi istraživanja i razvoja za 2014. godinu

 

Pouzdana, globalna zaštita prava intelektualnog vlasništva ključna je za inovacijsku tvrtku poput Bayera. U 2015. godini bili smo vlasnici oko 54.000 važećih patentnih prijava i patenata širom svijeta koji se odnose na nekih 5.500 zaštićenih izuma.

Detaljne informacije o aktivnostima istraživanja i razvoja dostupne su na Bayerovoj globalnoj internet stranici.