Izdavač stranice

BAYER d.o.o.
Radnička cesta 80
10000 Zagreb
OIB: 56386591827

Tel.: +385 1 6599 900
Fax: +385 1 6599 905

Kompanija je registrirana kod Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem 080007388, šifra djelatnosti 51550, OIB 56386591827.

Temeljni kapital: 20 000 kn – uplaćen u cijelosti
Žiro-račun otvoren kod Splitske banke
IBAN: HR3223300031100203682
Uprava društva: Richard Bryce, generalni direktor


Urednik stranice
Mihaela Šimić Pavić
Specijalist za korporativne komunikacije
E-mail

Katja Kresse
Služba za korporativne komunikacije
Bayer d.o.o
E-mail

Ovlaštena osoba za zaštitu podataka u kompaniji Bayer d.o.o.
Ivana Martinčević
Legal/Compliance Officer
E-mail